Hemel

Dit trigram is het trigram ‘De Hemel’. Het is de vader van de andere trigrammen. Het bestaat uit drie hele yanglijnen. Dit trigram staat voor de creatieve, scheppende kracht in het universum. Het staat voor beweging, het lichte, heldere, de zon, actie. Feitelijk kan alles wat ontstaat en groeit geschaard worden onder dit trigram. Ook het geestelijke, het spirituele, valt hier onder.

Geassocieerde eigenschappen:
Familielid: Vader
Dier: Draak, Paard
Natuurverschijnsel: Hemel
Element: Metaal
Seizoen: Late herfst
Kleur: Rood
Lichaamsdeel: Hoofd
Belangrijkste betekenis: Kracht
Afgeleide betekenis: Gever


Bronnen:
Harmen Mesker, van zijn site: www.i-tjingcentrum.nl
Colin A. Ronan, Joseph Needham Wissenschaft und Zivilisation in China, Band 1, 1984.
Bewerking (samenvatting) door Ronan van het beroemde werk van Needham. Oorspronkelijke titel: The shorter Science and Civilisation of China, Volume I. (Cambridge University press,1978).