Vuur

Tegenover Het Water vinden we Het Vuur. Zoals water altijd de diepte zoekt, zo zoekt Het Vuur de hoogte: het laait op, maar is toch gebonden aan zijn bron en kan daar niet van losraken zonder zelf uit te doven. Daarom staat Vuur voor afhankelijkheid, gehechtheid, maar ook voor inzicht, kennis en het zien van de waarheid. Vuur verteert dat waaraan het gehecht is, en kan daarom nooit lang gehecht blijven, het zal dan op zoek moeten naar een nieuwe bron. Het Chinese schriftteken voor dit trigram betekent tegenwoordig ‘afscheiden van’, ‘separeren’. In de I Tjing betekent het het tegenovergestelde. Hierdoor wordt Het Vuur een zeer boeddhistisch trigram, waarbij gehecht-zijn en onthechting belangrijk zijn: waar afhankelijkheid is zal onvermijdelijk onafhankelijkheid moeten volgen.

Geassocieerde eigenschappen:
Familielid: Tweede dochter
Dier: Fazant, schildpad, krab, slak
Natuurverschijnsel: Bliksem
Element: Vuur
Seizoen: Zomer
Kleur: (n.v.t.)
Lichaamsdeel: Oog
Belangrijkste betekenis: Wapen, droogte, helderheid
Afgeleide betekenis: Afbranden


Bronnen:
Harmen Mesker, van zijn site: www.i-tjingcentrum.nl
Colin A. Ronan, Joseph Needham Wissenschaft und Zivilisation in China, Band 1, 1984.
Bewerking (samenvatting) door Ronan van het beroemde werk van Needham. Oorspronkelijke titel: The shorter Science and Civilisation of China, Volume I. (Cambridge University press,1978).