I Tjing Boek der Veranderingen

Wat is de I Tjing

De I Tjing is een oud Chinees orakelboek dat bestaat uit vierenzestig hexagrammen, die alle een specifieke betekenis hebben (veelal weergegeven in een enkel woord of korte tekst). Met een vraag raadpleegt men het orakel door stokjes of munten op een bepaalde manier te leggen of te duiden. Het resultaat is een antwoord of suggestie n.a.v. de vraag.

Oude wijsheid

De I Tjing, het Boek der Veranderingen, komt voort uit het taoïsme en is vandaag nog net zo actueel als drieduizend jaar geleden, toen de oudste delen ervan werden geformuleerd. Het Boek inspireerde grote filosofen als Confucius, Lao Tze en Carl Jung en miljoenen putten er wijsheid en raad uit voor hun dagelijks leven.

I Tjing in 2023

De I Tjing legt verband tussen het lot en je eigen leven. Wie de grondbeginselen beheerst is in staat om op belangrijke levensvragen een antwoord te vinden.
De I Tjing is een leidraad bij de oervraag: hoe kan een mens zijn eigen weg volgen in deze chaotische wereld? In dit dynamische tijdsgewricht is de I Tjing blijvend actueel.

Raadpleeg de I Tjing online

Op Itjing.nl kun je direct de I Tjing online om raad vragen.

I Tjing Handleidingen

Duizendbladstelen | I Tjing voor gevorderden

De duizendbladmethode houdt in dat u 49 duizendbladstelen in uw linkerhand vasthoudt. Met uw rechterhand pakt u een deel van die stelen.

3 methodes voor raadpleging I Tjing

De verschillende methodes voor raadpleging van de I Tjing (duizendbladstelen, munten, online) worden helder uitgelegd.

Handleiding en introductie voor beginners

Er zijn 64 verschillende situaties, die worden aangeduid met een hexagram. Dit is een symbool opgebouwd uit zes lijnen, hele of onderbroken lijnen.

Betekenis van tekens in de I Tjing

Betekenis posities zes hexagramlijnen

Alle 6 lijnen in het hexagram hebben een eigen betekenis. De betekenis van de posities van de zes gestapelde hexagramlijnen is verschillend.

vijf elementen en betekenis

De Chinezen kennen de 5 elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Deze staan in een dynamische relatie met elkaar in positieve en negatieve zin.

Yin en yang en betekenis

Yin en yang zijn Chinese begrippen. Ze worden beschouwd als de twee tegengestelde en complementaire (elkaar aanvullende) elementen van het universum.

Hexagrammenlijst op nummer

Een lijst met het overzicht van de 64 hexagrammen van de I Tjing en hun betekenis. Deze zijn samengesteld uit twee trigrammen, die boven elkaar zijn geplaatst.

Hexagram schema en 8 trigrammen

Een schematische lijst met het overzicht van de 64 hexagrammen van de I Tjing gesorteerd op de 8 trigrammen die boven elkaar zijn geplaatst.

Trigrammen en betekenis

Een hexagram kun je opsplitsen in twee stukjes van elk drie lijnen, de zogenaamde trigrammen, en elk trigram heeft zijn eigen specifieke betekenis.

I Tjing achtergrond info

I Tjing consult en advies

Je kan ook een persoonlijk I Tjing consult aanvragen. Het kan online (telefonisch, skype) of op afspraak.

Links spiritualiteit

Een overzicht met diverse links. Niet alleen over de I Tjing maar over allerlei spirituele onderwerpen.

Confucius, LaoTze en taoisme

Confucius leefde in het staatje Lu en was de eerste filosoof en politicus wiens ideeën goed zijn bewaard.

taoisme als filosofie

Het taoïsme is een Chinese filosofische stroming, die haar wortels heeft in de vroegste Chinese cultuur.

Geschiedenis I Tjing

De oorspronkelijke naam van de I Tjing was Yi of Zhouyi. Veel later werd Jing aan de naam Yi toegevoegd.

Literatuur I Tjing

Er zijn vele versies van de I Tjing beschikbaar. Hier een overzicht met aanbevolen literatuur over I Tjing.
Scroll naar boven