12. P’i / de Stilstand


Dit teken is precies het tegenovergestelde van het vorige. De boven trekt zich steeds verder terug, de aarde beneden zinkt steeds verder in de diepte. De scheppende krachten hebben geen contact. Het is de tijd van stilstand en verval. Het teken hoort bij de zevende maand (augustus-september), als het jaar zijn hoogtepunt heeft overschreden en het herfstachtig verwelken wordt voorbereid.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Stilstand.
Slechte mensen zijn niet bevorderlijk
Voor de van de edele.
Het grote gaat heen, het kleine komt naderbij.

en aarde hebben geen contact met elkaar en alle dingen verstarren. Er is geen wisselwerking tussen hoog en laag, op aarde heerst verwarring en wanorde. Binnen is het donker, en het lichte is buiten. Binnen is zwakte, buiten is hardheid. Binnen zijn de gemenen, de edelen zijn buiten. De mentaliteit van de gemenen is aan het opkomen, die van de edelen is bezig het onderspit te delven. Maar de edelen laten zich niet van hun principes afbrengen. Als ze niet meer de gelegenheid hebben hun invloed uit te oefenen, trekken ze zich in de verborgenheid terug en blijven ondanks alles trouw aan hun beginselen.
www.itjing.nl

HET BEELD

en aarde verenigen zich niet:
Het beeld van de Stilstand.
Zo trekt de edele zich terug op zijn innerlijke waarde
Om de moeilijkheden te ontgaan.
Hij laat zich niet door toelagen eren.

Als er tengevolge van de invloed van de gemene man in het openbare wederzijds heerst is het onmogelijk vruchtbaar werk te verrichten, daar de grondslag niet deugt. Daarom weet de edele wat hem onder zulke omstandigheden te doen staat. Hij laat zich niet door schitterende aanbiedingen verleiden tot het bekleden van een openbaar ambt. Dit zou voor hem alleen maar gevaarlijk zijn, daar hij aan de gemeenheid der anderen niet kan mee doen. Daarom verbergt hij zijn waarde, en trekt zich terug in de verborgenheid.

Scroll naar boven