13. T’oeng Zjèn / Gemeenschap met Mensen


Het beeld van het bovenste oerteken, Tj'ièn, is de hemel; dat van het onderdste, Li, is de vlam. De natuur van het vuur is: oplaaien naar de hemel. Dat geeft het idee van gemeenschap. De tweede lijn is het die door haar centraal wezen de vijf sterken om zich heen verzamelt. Het teken is het tegenstuk van hexagram 7, het Leger. Dáár: binnen gevaar, buiten gehoorzaamheid als wezen van het leger, dat voor zijn cohesie de éne sterke onder de vele zwakken nodig heeft. Hier: binnen klaarheid, buiten , als wezen van de vreedzame vereniging van mensen, die daarvoor de éne zwakke onder de vele sterken nodig heeft.

HET OORDEEL

Gemeenschap met Mensen in de openlucht: .
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
Bevorderlijk is van de edele.

De werkelijke gemeenschap der mensen moet tot stand komen op basis van kosmische belangstelling. Niet speciale doeleinden van het Ik, maar doeleinden van de gehele mensheid brengen duurzame gemeenschap onder de mensen teweeg. Daarom staat er: Gemeenschap met mensen in de openlucht geeft . Als er zulk een eendracht heerst kunnen ook moeilijke en gevaarlijke opgaven, zoals het oversteken van het grote water, worden volbracht. Om echter zulk een gemeenschap tot stand te kunnen brengen is er een standvastig en volhardend leider nodig, die duidelijke, begrijpelijke en bezielende oogmerken heeft, die hij met weet na te streven. (Het binnenste trigram betekent klaarheid, het buitenste .)
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Hemel te samen met vuur:
Het beeld van de Gemeenschap met Mensen.
Zo deelt de edele de stammen in en onderscheidt hij de
dingen.

De hemel heeft dezelfde bewegingsrichting als het vuur en is er toch van onderscheiden. Gelijk de lichtende lichamen aan de hemel voor de ordening en de indeling van de tijd dienen, zo moeten ook de menselijke samenleving en alle werkelijk bij elkaar horende dingen organisch gerangschikt zijn. De gemeenschap moet geen vermenging van de enkelingen, geen vermenging der dingen zijn – dat zou chaos betekenen, geen gemeenschap – maar heeft behoefte aan een organisch gerangschikte menigvuldigheid, wil ze tot orde kunnen leiden.

Scroll naar boven