14. Ta Joe / het Bezit van het Grote


Het vuur hoog aan de hemel straalt zo ver dat alle dingen aan het licht komen en zich manifesteren. De zwakke vijfde lijn bevindt zich op de ereplaats en alle sterke lijnen corresponderen ermee. Een hooggeplaatst persoon, die mild en bescheiden is, verkrijgt alles vanzelf.*
www.itjing.nl

HET OORDEEL

Het Bezit van het Grote verheven !

De beide oertekens tonen aan dat en klaarheid zich verenigen. Het Bezit van het Grote is door het lot bepaald en komt overeen met de tijd. Hoe is het mogelijk dat de zwakke lijn de heeft de sterken vast te houden en te bezitten? Door haar onbaatzuchtige bescheidenheid. Het is een gunstige tijd. van binnen, klaarheid en cultuur van buiten. De kracht uit zich fijnzinnig en beheerst. Dat geeft verheven en rijkdom.**
www.itjing.nl

HET BEELD

Het vuur hoog aan de hemel:
Het beeld van het Bezit van het Grote.
Zo beteugelt de edele het kwaad en bevordert hij het goede,
Aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel.

De zon aan de hemel, die al het aardse beschijnt, is het beeld van het bezit van het grote. Maar zulk een bezit moet goed worden beheerd. De zon brengt het kwaad en het goede aan de dag. Door de mens moet het kwaad bestreden en beteugeld, het goede bevorderd en begunstigd worden. Alleen op deze wijze handelt men overeenkomstig de goede wil van God, die slechts het goede wil en niet het kwaad.

www.itjing.nl

*: De zin van het teken stemt overeen met het woord van Jezus: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.'

**: Men zou kunnen denken, dat nr. 8, ‘De Aaneengeslotenheid', nog gunstiger is, aangezien daar één sterke vijf zwakken om zich heen verzamelt. Toch is het hier bijgevoegde oordeel ‘verheven ' veel gunstiger. Dit komt doordat degenen, die dáár door de sterke heerser bijeen worden gehouden, slechts eenvoudige onderdanen zijn, terwijl hier de milde heerser terzijde wordt gestaan door louter krachtige en bekwame mensen.

Scroll naar boven