25. Woe Wang / de Onschuld (het Onverwachte)


Boven is Tj'ièn, de hemel, onder is Tsjen, de beweging. Het onderste teken, Tsjen, wordt bepaald door de sterke lijn, die het van boven, van de hemel heeft ontvangen. Als dienovereenkomstig de beweging de wet van de hemel volgt, is de mens onschuldig en zonder valsheid. Dat is het echte, natuurlijke, niet vertroebeld door sluw overleg of heimelijke bijbedoelingen. Waar men de opzet merkt, daar is de waarheid, de natuurlijke onschuld verloren gegaan. Natuur die niet door de geest wordt geleid is geen ware, maar gedegenereerde natuur. De gedachte van het natuurlijke wordt gedeeltelijk nog verder uitgesponnen; zodoende omvat het hexagram ook nog de voorstelling van het onopzettelijke, het onverwachte.

HET OORDEEL

De Onschuld. Verheven .
Bevorderlijk is .
Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn
Dan heeft hij ongeluk,
En het is voor hem niet bevorderlijk
Wàt dan ook te ondernemen.

De mens heeft van de hemel zijn oorspronkelijke goede natuur gekregen als leidstar bij alles wat hij doet. Door zich over te geven aan dit goddelijke in hem, verkrijgt de mens een loutere onschuld die, zonder heimelijk te speculeren op beloning en persoonlijk voordeel, eenvoudig met instinctieve zekerheid het juiste doet. Deze instinctieve zekerheid bewerkt verheven en is bevorderlijk door . Doch niet àl het instinctieve is natuur, in deze hogere zin van het woord; alleen het goede, dat in harmonie is met de wil van de hemel. Anders bewerkt een onoverlegde instinctieve handeling slechts ongeluk. Confucius zegt hierover: ‘Wie van de onschuld afwijkt, waar komt die terecht? De wil en de zegen des hemels rusten niet op zijn daden.'
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Onder de hemel rolt de donder:
Alle dingen verkrijgen de natuurlijke staat van de Onschuld.
Zo verzorgden en voedden de oude koningen,
Rijk aan deugd, in harmonie met de tijd, alle wezens.

Als de donder – de levenskracht – in het voorjaar weer in beweging komt onder de hemel, dan ontluikt en groeit alles, en alle schepselen krijgen van de scheppende natuur de kinderlijke onschuld van het oorspronkelijke wezen. Zo doen ook de goede heersers van de mensheid: uit de innerlijke rijkdom van hun wezen zorgen ze voor al het leven en alle cultuur, en doen ze alles wat hiervoor nodig is op de juiste tijd.

Scroll naar boven