26. Ta Tsj’oe / de Temmende Kracht van het Grote


Het ‘Scheppende' wordt door het ‘Stilhouden' getemd. Daaruit resulteert een grote kracht, heel anders dan bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het het Kleine, waar slechts het ‘Zachtmoedige' het ‘Scheppende' in toom houdt. Terwijl daar één zwakke lijn de vijf sterke moet temmen, zijn het er hier twee: behalve de minister ook nog de vorst. Daarom is hun temmende kracht veel groter. Er ligt een drievoudige betekenis in het teken opgesloten: De hemel onder (te midden van) de berg wekt de gedachte op aan het vasthouden = bijeenhouden; het teken Ken, dat het teken Tj'ièn stil houdt, wekt de gedachte op aan het vasthouden = tegenhouden. Het feit tenslotte dat een sterke lijn bovenaan de heer van het teken is, die als wijze geÎerd en verzorgd wordt, suggereert de gedachte aan het vasthouden = verzorging, voeding. Deze laatste gedachte komt speciaal bij de heer van het teken – de sterke bovenste lijn, die de wijze representeert – tot uiting.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Temmende Kracht van het Grote.
Bevorderlijk is .
Niet thuis eten brengt heil.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.

Het vasthouden en samentrekken van grote, scheppende krachten, gelijk in dit teken wordt weergegeven, vereist een sterk man met een helder verstand, die door de heerser wordt geëerd. Het teken Tj'ièn wijst op sterke scheppingskracht, het teken Ken op degelijke waarden; beide duiden op licht en klaarheid en op een dagelijkse vernieuwing van het karakter. Alleen door zulk een dagelijkse zelfvernieuwing bestendigt men het hoge peil van zijn kracht. Terwijl in rustige perioden de macht der gewoonte tot het handhaven van de orde bijdraagt, komt in grote tijden van krachtconcentratie alles aan op de macht van de persoonlijkheid. Maar daar degenen die het waard zijn, geëerd worden – zoals de sterke persoonlijkheid, door de heerser met de leiding belast, dat bewijst – is het gunstig niet thuis te eten, maar in het openbare leven zijn brood te verdienen met het bekleden van een betrekking. Men is in harmonie met de hemel; daarom gelukken ook moeilijke, gevaarlijke ondernemingen, bijvoorbeeld het oversteken van het grote water.
www.itjing.nl

HET BEELD

De hemel te midden van de berg:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Grote.
Zo leert de edele vele woorden uit vroeger tijd
En daden uit het verleden kennen,
Om daardoor zijn karakter te stalen.

De hemel te midden van de berg wijst op verborgen schatten. Zo ligt in de woorden en daden van het verleden een schat verborgen, die men gebruiken kan om zijn eigen karakter te stalen en te versterken. Dit is de juiste wijze van studeren: zich niet te beperken tot historische kennis, maar het historische door het toe te passen steeds weer actueel te maken.

Scroll naar boven