28. Ta Kwo / het Overwicht van het Grote


Het teken bestaat uit vier sterke lijnen in het midden en twee zwakke lijnen aan de buitenkant. Als de sterken buiten en de zwakken binnen zijn, is het goed; dan is er geen sprake van overwicht en is er niets bijzonders aan de hand. Hier is het omgekeerde het geval. Het teken stelt een balk voor, die van binnen dik en zwaar, maar aan de uiteinden te zwak is. Dat is geen toestand die kan voortduren. Die moet veranderd of opgeheven worden, anders dreigt er onheil.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

Het Overwicht van het Grote. De nokbalk buigt door.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben
Waar men heen kan gaan.
.

Het Overwicht van het Grote is excessief. De belasting is te groot voor de dragende krachten. De nokbalk, waarop het gehele dak rust, buigt door omdat de dragende uiteinden ervan te zwak zijn. De tijd en de situatie zijn van dien aard dat er buitengewone maatregelen nodig zijn om de eveneens buitengewone toestand meester te worden. Daarom moet men erop bedacht zijn zo spoedig mogelijk een overgang te vinden en te handelen: dat belooft succes; want hoewel het sterke te zwaar drukt is het toch in het midden, dat wil zeggen in het innerlijk zwaartepunt, zodat er geen gevaar is voor revolutie. Met gewelddadige maatregelen bereikt men evenwel niets. Men moet de knoop ontwarren door zachtjes aan tot de kern van de situatie door te dringen (zoals dat door de eigenschap van het ‘indringende' teken Soen wordt aangeduid), dan zal de overgang naar andere toestanden gelukken. Daar is groot meesterschap voor nodig; daarom is de tijd van het Overwicht van het Grote een grote tijd.
www.itjing.nl

HET BEELD

Het meer gaat over de bomen heen.
Het beeld van het Overwicht van het Grote.
Zo is de edele, als hij alleen staat, onbezorgd,
En als hij afstand moet doen van de wereld, onversaagd.

De buitengewone tijden van het Overwicht van het Grote zijn als een overstroming, waarbij het meer over de bomen heengaat. Maar zulke toestanden gaan voorbij. In de afzonderlijke tekens is de juiste houding voor zulke uitzonderlijke tijden aangegeven: het beeld van Soen is de boom, die vast staat ook als hij eenzaam is, en de eigenschap van Twéi is de blijmoedigheid, die onversaagd blijft ook al moet ze afstand doen van de wereld.

Scroll naar boven