3. Tsjoen / de Aanvangsmoeilijkheid


De naam van het teken, Tsjoen, stelt eigenlijk een voor, dat bij zijn ontspruiten uit de aarde op een hindernis stoot. Vandaar de benaming: . Het teken laat zien hoe en aarde de afzonderlijke wezens voortbrengen. Het is hun eerste ontmoeting, die met moeilijkheden verbonden is. Het onderste teken, Tsjen, is het Opwindende: zijn beweging gaat naar boven; als beeld heeft het de donder. Het bovenste teken, K'an, is het Onpeilbare, het Gevaarlijke: zijn beweging gaat naar beneden; als beeld heeft het de regen. De situatie wijst dus op dichte, chaotische volheid. Donder en regen vervullen de lucht. Maar er komt licht in de chaos. De beweging, die naar boven gericht is terwijl het onpeilbare omlaag zinkt, komt ten slotte boven het gevaar uit. In het onweer ontladen zich de spanningen, en alles herademt verlicht.

HET OORDEEL

De bewerkt verheven .
Bevorderend door .
Men moet niets ondernemen.
Het is bevorderlijk aan te stellen.

De tijd waarin iets aan het worden is heeft zijn moeilijkheden. Het is als een eerste bevalling. Maar de moeilijkheden zijn een gevolg van de grote overvloed van al wat daar worstelt om een vorm te vinden. Alles is in beweging, en daarom mag men, ondanks het bestaande gevaar, groot succes verwachten als men bezit. Als iemand door het lot geroepen wordt zulk een moeilijk begin te maken is alles nog ongevormd en duister. Daarom moet men afwachten want elk voorbarig ingrijpen zou mislukking ten gevolge kunnen hebben. Ook is het van groot belang dat men niet alleen blijft. Men moet helpers hebben om samen met hen de chaos te overwinnen. Dat wil echter geenszins zeggen dat men zelf passief moet blijven toezien: integendeel, men moet meehelpen en steeds klaar staan om aan te moedigen en leiding te geven.
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Wolken en donder: het beeld van de .
Zo werkt de edele ontwarrend en ordenend.

Wolken en donder worden voorgesteld door bepaalde lijnornamenten; dat wil zeggen dat de chaos van de aanvangsmoeilijkheid de orde reeds impliceert. Zo moet de edele de chaotische overvloed in zulke aanvangstijden indelen en ordenen gelijk men de zijden draden van een kluwen ontwart en tot koorden samenvlecht. Men moet, om in het oneindige de weg te vinden, weten te onderscheiden en te verbinden.

Scroll naar boven