31. Sièn / de Inwerking (het Hofmaken)


De naam van het teken betekent ‘algemeen', ‘universeel' en in overdrachtelijke zin ‘beïnvloeden', ‘stimuleren'. Het bovenste teken is Twéi, het Blijmoedige, het onderste Ken, het Stilhouden. Het onderste (starre) teken oefent een aanhoudende, stille drang uit op het bovenste (zwakke) teken, dat en vrolijk op deze stimulans reageert. Ken, het onderste trigram, is de jongste zoon; het bovenste, Twéi, de jongste dochter. Op deze wijze wordt hier de wederkerige aantrekking der geslachten weergegeven. Daarbij moet het mannelijke het initiatief nemen en zich bij het hofmaken onder het vrouwelijke plaatsen.
Juist zoals het eerste deel van dit boek begint met de tekens voor Hemel en Aarde als de grondslagen van al het bestaande, begint het tweede deel met de tekens voor hofmaken en huwelijk, als de grondslagen van alle sociale verhoudingen.

HET OORDEEL

De Inwerking. .
Bevorderlijk is .
Een meisje nemen brengt heil.

Het zwakke is boven, het sterke onder; daardoor trekken hun krachten elkaar aan, zodat ze zich verenigen. Dat brengt . Want elk berust op de werking van de wederkerige aantrekking. Innerlijk stilhouden bij uiterlijke vreugde bewerkt dat de vreugde niet de maat te buiten gaat maar binnen de grenzen van het behoorlijke blijft. Dat is de zin van de bijgevoegde vermaning: ‘bevorderlijk is '. Want daardoor onderscheidt zich de hofmakerij, waarbij de sterke man zich onder het zwakke meisje plaatst en haar respecteert, van de verleiding. Deze aantrekking tussen onderling verwante elementen is een algemene natuurwet. Hemel en aarde trekken elkaar wederkerig aan en zo ontstaan alle wezens. De wijze werkt door deze aantrekking op de harten der mensen, zo komt de wereld tot vrede. Uit de aantrekkingen die zij uitoefenen kan men de aard van alle wezens in de hemel en op de aarde afleiden.
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Op de berg is een meer. Het beeld van de Inwerking.
Zo laat de edele door de bereidheid hen op te nemen
De mensen tot zich komen.

Een berg met een meer op de top ontvangt een stimulans door de vochtigheid van dat meer. Dit voordeel valt hem te beurt doordat zijn top niet als een piek omhoog steekt, maar verdiept is. Het beeld bevat de raad, zijn geest innerlijk nederig en vrij te houden, zodat men ontvankelijk blijft voor goede raad. Wie alles beter wil weten krijgt al gauw geen goede raad meer van de mensen.

Scroll naar boven