34. Ta Tsjwang / de Macht van het Grote


De grote, dat wil zeggen lichte, sterke lijnen zijn machtig. Vier zijn er van onder af het teken binnengetreden en staan op het punt verder omhoog te stijgen. Het bovenste trigram is Tsjen, het Opwindende, het benedenste Tj'ièn, het Scheppende. Het Scheppende is sterk, het Opwindende bewegend. De vereniging van beweging en kracht geeft de betekenis van de Macht van het Grote. Het teken hoort bij de tweede maand (maart-april).
www.itjing.nl

HET OORDEEL


De Macht van het Grote. Bevorderlijk is .

Het teken duidt op een tijd waarin innerlijke waarde met grote kracht omhoog stijgt en aan de macht komt. De kracht heeft echter het midden reeds overschreden. Daarom bestaat het gevaar dat men zich op zijn macht verlaat, zonder zich steeds weer af te vragen of men wel juist handelt. Ook bestaat het gevaar dat men op beweging uit is zonder het juiste moment af te wachten. Daarom is de zin eraan toegevoegd dat bevorderlijk is. Want dát is eerst de werkelijk grote macht, die niet ontaardt in louter geweld, maar innerlijk verbonden blijft met de grondbeginselen van het recht en de rechtvaardigheid. Als men dit punt begrijpt – dat grootheid en rechtvaardigheid onafscheidelijk met elkaar verbonden moeten zijn – dan begrijpt men de ware zin van alles wat er gebeurt, in de hemel en op aarde.
www.itjing.nl

HET BEELD

De donder is boven aan de hemel:
Het beeld van de Macht van het Grote.
Zo treedt de edele niet op wegen
Die niet in overeenstemming zijn met de orde.

De donder, de elektrische kracht, stijgt in het voorjaar omhoog. Deze beweging is in harmonie met de richting van de beweging van de hemel. Het is dus een beweging in overeenstemming met de hemel, die grote macht bewerkt. Ware grootheid berust echter op harmonie met het goede en rechtvaardige. Daarom wacht de edele zich ervoor in tijden van grote macht iets te doen dat niet in harmonie is met de gevestigde orde.

Scroll naar boven