35. Tjin / de Vooruitgang


Het teken stelt de zon voor, die opkomt over de aarde; het is daarom het beeld van de snelle, gemakkelijke vooruitgang, die tegelijkertijd steeds vedere expansie en klaarheid betekent.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Vooruitgang:
De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden.
Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.

Als voorbeeld wordt een tijd geschilderd waarin een sterke leenvorst de overige vorsten rondom de koning verzamelt in gehoorzaamheid en vrede, en door de grote koning met geschenken overladen en in zijn naaste omgeving toegelaten wordt. Hierin ligt een tweevoudige gedachte. De eigenlijke werking van de vooruitgang gaat uit van een man in een afhankelijke positie, die de anderen als hun gelijke beschouwen en daarom willig volgen. Die leider bezit genoeg innerlijke klaarheid om de grote invloed die hij heeft niet te misbruiken, maar ten gunste van zijn heer aan te wenden. De heer zijnerzijds is vrij van elke jaloezie, overlaadt de grote man met geschenken en houdt hem in zijn naaste omgeving. Een verlicht heerser en een gehoorzaam dienaar: dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een grote vooruitgang.
www.itjing.nl

HET BEELD

De zon gaat op over de aarde:
Het beeld van de Vooruitgang.
Zo geeft de edele zelf glans aan zijn lichtende deugd.

Het licht van de zon die opgaat over de aarde is van nature helder; maar hoe hoger de zon rijst, des te volkomener komt ze uit de grauwe nevels tevoorschijn, totdat zij in haar oorspronkelijke reinheid straalt over een steeds ruimer gebied. Zo is ook het ware wezen van de mens oorspronkelijk goed, maar het wordt vertroebeld door het contact met het aardse; daarom heeft het loutering nodig opdat het kan stralen in zijn oorspronkelijke lichte glans.

Scroll naar boven