36. Ming I / de Verduistering van het Licht


De zon is hier onder de aarde gezonken, daardoor is ze verduisterd. De naam van het teken betekent eigenlijk ‘verwonding van het lichte'; vandaar dat de afzonderlijke lijnen ook meerdere malen van verwondingen spreken. De situatie is juist het tegendeel van die bij het vorige teken. Ginds een wijs man aan de top, die bekwame helpers heeft met wie hij gemeenschappelijk voorwaarts schrijdt; hier een man met een obscuur karakter op een hoge post, door wie de wijze en bekwame man wordt benadeeld.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Verduistering van het Licht.
Het is bevorderlijk in de nood standvastig te zijn.

Ook door ongunstige omstandigheden mag men zich niet weerloos laten meeslepen of zich van zijn innerlijke overtuiging af laten brengen. Daarvoor moet men innerlijk licht zijn, naar buiten inschikkelijk en meegaand. Door deze houding kan men ook de grootste nood te boven komen. Wel moet men onder bepaalde omstandigheden zijn licht verbergen om ondanks de moeilijkheden in zijn naaste omgeving zijn wil te kunnen doorzetten. De moet diep in het bewustzijn leven en mag naar buiten niet blijken. Alleen op deze manier kan men in moeilijke omstandigheden zijn wil handhaven.
www.itjing.nl

HET BEELD

Het licht is in de aarde verzonken:
Het beeld van de Verduistering van het Licht.
Zo leeft de edele met de grote massa:
Hij verhult zijn glans en blijft toch licht.

In tijden van duisternis is het van essentieel belang dat men voorzichtig en gereserveerd is. Het heeft niet de minste zin zich door brutaal optreden een verpletterende vijandschap op de hals te halen. Al doet men in zulke tijden niet met de gewoonten der anderen mee, men moet er ook niet de aandacht op vestigen door er kritiek op uit te oefenen. In de omgang moet men in zulke tijden niet alles willen weten. Men moet veel over zijn kant laten gaan, zonder zich daarom voor de gek te laten houden.

Scroll naar boven