40. Tjiè / de Bevrijding


De beweging verlaat hier de gevarenzone. De hindernis is uit de weg geruimd, aan de moeilijkheden komt geleidelijk een eind. De bevrijding is nog geen voldongen feit doch is pas begonnen, en de verschillende stadia ervan komen in het hexagram tot uiting.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

De Bevrijding. Bevorderlijk is het Zuidwesten.
Als men niets meer heeft waar men heen kan gaan
Is terugkomen heilzaam.
Als er nog iets is waarheen men gaan moet
Dan is snelheid heilzaam.

Wij hebben te doen met een tijd waarin spanningen en verwikkelingen zich beginnen op te lossen. Nu is het zaak dat men zo spoedig mogelijk tot normale verhoudingen terugkeert – dit is de betekenis van het Zuidwesten. Zulke perioden van ommekeer zijn zeer belangrijk. Evenals een bevrijdende regen de spanning van de atmosfeer oplost en alle knoppen doet uitbotten, werkt een tijd waarin men van drukkende last wordt verlost als een bevrijding en een stimulans op het leven. Maar één ding is van groot gewicht: men mag in zulke tijden de triomf niet op de spits willen drijven. Men moet vooral niet verder dringen dan strikt noodzakelijk is en zodra de bevrijding is voltooid, moet men weer tot de gewone levensorde terugkeren, dat is heilzaam. Ingeval er nog resten op te ruimen zijn dient men dat zo snel mogelijk te doen, om zonder vertraging met een schone lei te kunnen beginnen.
www.itjing.nl

HET BEELD

Donder en regen zetten in:
Het beeld van de Bevrijding.
Zo vergeeft de edele fouten
En schenkt hij vergiffenis voor de schuld.

Het onweer zuivert de lucht. Zo doet de edele ook met de fouten en zonden der mensen, die gespannen toestanden in het leven roepen. Door ze tot klaarheid te brengen bewerkt hij de bevrijding. Bij de fouten die aan den dag zijn gekomen, blijft hij niet lang stilstaan: de vergissingen – de onopzettelijke overtredingen – ziet hij over het hoofd, gelijk het gerommel van de donder wegsterft in de verte; en de schuld – de opzettelijke overtredingen – vergeeft hij gelijk het water alles schoonwast.

Scroll naar boven