45. Tsw’éi / het Verzamelen


Het teken is naar vorm en betekenis verwant aan het teken Pi, de Aaneensluiting (hexagram 8). Dáár het stromende water boven de aarde, hier een meer boven de aarde. Het meer is de verzamelplaats van het water, daardoor is het verzamelen hier nog sterker uitgedrukt dan in het andere teken. Dezelfde grondgedachte blijkt ook in de omstandigheid dat het hier twee sterke lijnen zijn (op de vierde en vijfde plaats) die de verzameling bewerken, terwijl ginds slechts één sterke lijn (op de vijfde plaats) te midden der zwakken staat.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

Het Verzamelen. .
De koning nadert zijn tempel.
Bevorderlijk is het de grote man te zien.
Dat brengt . Bevorderlijk is .
Grote offers brengen schept heil.
Bevorderlijk is het iets te ondernemen.

De verzameling van mensen in grote gemeenschappen is óf een natuurlijke, zoals dit bij de familie het geval is, óf een kunstmatige, zoals in de staat. De familie verzamelt zich om de vader als haar hoofd. De voortzetting van deze verzameling voltrekt zich door de offers aan de voorouders, waarbij de hele clan zich verzamelt. De voorouders worden door de geconcentreerde aandacht en het gebed der op aarde achtergeblevenen zó verankerd in het geestelijk leven van de familieleden dat ze zich niet kunnen verstrooien en losraken.
Waar mensen verenigd moeten worden, zijn religieuze krachten nodig. Maar er moet ook een menselijk leider als middelpunt zijn. Om anderen om zich heen te kunnen verzamelen, moet men zich echter eerst in zijn eigen innerlijk hebben geconcentreerd. Slechts door verenigde morele kracht kan men de wereld tot eenheid brengen. Zulke grote tijden van éénwording zullen dan ook grote werken achterlaten. Dat is de zin van de grote offers die gebracht worden. En ook op wereldlijk gebied is er in tijden van verzamelen behoefte aan werken van groot formaat.
www.itjing.nl

HET BEELD

Het meer is boven de aarde:
Het beeld van de Verzameling.
Zo vernieuwt de edele zijn wapenen,
Om onvoorziene dingen het hoofd te bieden.

Wanneer zich zo veel water in het meer verzamelt dat het hoger komt dan de aarde dreigt een overstroming. Daar moet men maatregelen tegen treffen. Zo ontstaat ook licht op een plaats waar mensen in groten getale bijeenkomen; en waar rijkdommen worden opgestapeld doet zich gemakkelijk roof voor. Daarom moet men zich in tijden van verzameling tijdig wapenen om het onvoorziene af te weren. Het leed op aarde komt meestal door plotselinge gebeurtenissen waartegen men niet gewapend was. Als men erop voorbereid is kan men het voorkomen.

Scroll naar boven