46. Sjeng / het Omhoogdringen


Het onderste trigram, Soen, heeft als beeld het hout, het bovenste, K'oen, betekent de aarde. Daarmee is de gedachte verbonden dat het hout in de aarde omhooggroeit. Dit Omhoogdringen is in tegenstelling met ‘De Vooruitgang' (hexagram 35) met inspanning verbonden, gelijk de plant kracht nodig heeft om door de aarde omhoog te dringen. Daarom staat dit teken, hoewel het met succes verbonden is, in verband met de inspanning van de wil. De vooruitgang vertoont meer expansie, het omhoogdringen meer het verticale opklimmen tot macht en invloed uit onbekendheid en onaanzienlijkheid.
www.itjing.nl

HET OORDEEL


Het Omhoogdringen heeft verheven !
Men moet de grote man zien.
Vrees niet!
Opbreken naar het Zuiden brengt heil.

Het omhoogdringen van de goede elementen ontmoet geen hindernis, daarom wordt het met groot succes bekroond. Het omhoogdringen wordt niet door gewelddadig optreden, maar door bescheidenheid en soepelheid mogelijk gemaakt. Daar men echter door de gunst der tijden wordt gedragen, komt men vooruit. Men moet eropuit gaan en de invloedrijke personen opzoeken. Daarbij hoeft men niet bevreesd te zijn, want het succes zal niet uitblijven. Men moet echter aan het werk gaan, want activiteit (dit is de betekenis van het Zuiden) brengt heil.
www.itjing.nl

HET BEELD


Binnen in de aarde groeit het hout:
Het beeld van het Omhoogdringen.
Zo hoopt de edele vol toewijding kleine dingen op,
Om iets hoogs en groots tot stand te brengen.

Het hout in de aarde groeit zonder haast en zonder rust omhoog, doordat het zich gedwee om de obstakels heen buigt. Zo is de edele toegewijd van aard en in zijn vooruitgang rust hij nooit.*

*: Vlg. daarmee:
‘Beschäftigung, die nie ermattet,
Die langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jahre streicht.'

Scroll naar boven