5. Siu / het Wachten (de Voeding)


Alle wezens moeten door de hemel gevoed worden. Maar het voedsel daalt neer op een tijd die men moet afwachten. Het teken toont de wolken aan de hemel, beladen met de regen die al wat groeit verheugt en de mens van voedsel en drank voorziet. Die regen zal komen zodra de tijd ervoor is aangebroken. Men kan hem niet dwingen, men moet erop wachten. De gedachte aan het wachten wordt bovendien gesuggereerd door de eigenschappen van de beide : van binnen kracht, daarbuiten gevaar. Kracht laat zich door gevaar niet overhaasten, maar neemt de tijd, terwijl zwakte erdoor in opwinding geraakt en het geduld verliest.

HET OORDEEL

Het Wachten.
Als je waarachtig bent, heb je licht en .
brengt heil.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.

Het wachten is geen ijdel hopen maar bevat de zekerheid dat het doel bereikt zal worden. Slechts deze zekerheid geeft het licht dat de voorwaarde is voor het . Dat leidt tot de die heil brengt en de kracht verleent om het grote water over te steken.
Men heeft een gevaar voor zich dat men dient te overwinnen. Zwakheid en ongeduld richten niets uit. Alleen wie sterk is kan zijn moeilijkheden aan; zijn zekerheid geeft hem de kracht tot geduldig wachten. Deze kracht uit zich in onwankelbare waarachtigheid. Slechts wanneer men de dingen onder de ogen durft te zien zoals ze nu eenmaal zijn, zonder enig zelfbedrog en zonder enige illusie, ontwikkelt zich uit de gebeurtenissen een licht dat de weg naar het welslagen wijst. Is men eenmaal zover, dan moet men ook consequent volhouden; want alleen wie zijn noodlot vastberaden tegemoet treedt, zal zijn leven in goede banen kunnen leiden. Dan kan men het grote water oversteken, dat wil zeggen de beslissende stap doen en het gevaar te boven komen.
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Wolken stijgen op aan de hemel: het beeld van het Wachten.
Zo voedt en laaft zich de edele, en opgeruimd.

Wanneer de wolken aan de hemel opstijgen is dat een teken dat er regen komt. Dan kan men niet anders doen dan wachten tot de regen valt. Zo is het ook in het leven, wanneer de door het lot voorbeschikte gebeurtenissen in voorbereiding zijn. Zolang de tijd nog niet vervuld is moet men geduld oefenen en niet trachten door eigenmachtig ingrijpen de toekomst naar zijn hand te zetten. Men moet het lichaam versterken door spijs en drank, de geest door en opgeruimd te zijn. Dan is men bereid wanneer de ure komt.

Scroll naar boven