52. Ken / het Stilhouden, de Berg


Het beeld van dit hexagram is de berg, de jongste zoon van hemel en aarde. Het mannelijke is boven, waarheen het overeenkomstig zijn natuur streeft, het vrouwelijke beneden, waar het krachtens zijn bewegingsrichting behoort. Er is dus rust, daar de beweging haar normale einde heeft bereikt.
Op de mens toegepast, wordt hier het probleem uiteengezet hoe men de rust van het hart kan verkrijgen. Het hart is zeer moeilijk tot rust te brengen. Terwijl het boeddhisme de rust zoekt door een wegebben van elke beweging in het Nirwana, is het standpunt van het Boek der Veranderingen dat rust slechts een polaire toestand is, die als tegenpool steeds de beweging heeft.
Misschien zijn in de tekst aanwijzingen voor de yogapraktijk vervat.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

Stilhouden van zijn rug,
Zodat hij zijn lichaam niet meer voelt.
Hij gaat in zijn hof en ziet niet zijn mensen.
Geen blaam.

De ware rust houdt in dat men stilhoudt wanneer het tijd is om stil te houden, en dat men verder gaat wanneer het tijd is om verder te gaan. Op deze manier zijn rust en beweging in overeenstemming met de eisen van de tijd, en komt er licht in het leven.
Het hexagram betekent einde en aanvang van elke beweging. De rug wordt genoemd omdat zich in de rug alle zenuwstrengen bevinden die bij de beweging hun bemiddeling verlenen. Als men de beweging van deze ruggemergzenuwen tot stilstand brengt verdwijnt bij wijze van spreken het Ik met zijn onrust. Wanneer nu de mens innerlijk zo rustig is geworden kan hij zich veilig naar de buitenwereld toewenden. Hij ziet daarin dan niet meer de en het gewoel der individuele wezens en bezit dientengevolge de ware rust, die nodig is om de grote wetten van het wereldgebeuren te kunnen begrijpen en dienovereenkomstig te handelen. Wie vanuit deze diepere laag van zijn wezen handelt maakt geen fouten.
www.itjing.nl

HET BEELD

Dicht bij elkaar staande bergen:
Het beeld van het Stilhouden.
Zo gaat de edele met zijn gedachten
Niet buiten zijn situatie.

Het hart denkt aanhoudend. Daaraan is niets te veranderen. Maar de bewegingen van het hart, dat wil zeggen de gedachten, moeten zich beperken tot de situatie van het ogenblik. Elke gedachte die daarbovenuitgaat doet het hart alleen maar pijn.

Scroll naar boven