55. Feng / de Volheid


Tsjen is de beweging, Li het vuur, met als eigenschap de klaarheid. Van binnen licht en klaarheid, naar buiten beweging, dat geeft grootheid en overvloed. Het is een tijd van hoge cultuur die door het hexagram wordt gesymboliseerd. Toch ligt in de omstandigheid dat het hier om een hoogtepunt gaat tegelijkertijd reeds de gedachte opgesloten dat deze buitengewone toestand van overvloed en volheid niet altijd zo kan blijven.
HET OORDEEL:

De Volheid heeft .
De koning bereikt haar.
Wees niet treurig; wees als de zon op het middaguur.

Het is niet voor iedere sterveling weggelegd een periode van de opperste grootheid en volheid in het leven te roepen. Het moet een geboren leider der mensen zijn die zo iets vermag, daar zijn wil op iets groots gericht is. De tijd van zulke voorspoed duurt meestal maar kort. Een wijze zou dus misschien bedroefd kunnnen worden bij het vooruitzicht van het verval dat hier op zal volgen. Doch zulke droefheid past hem niet. Alleen iemand die innerlijk vrij is van zorg en kommer kan een tijd van volheid in het leven roepen. Hij moet zijn als de zon op het middaguur, die alles onder de hemel, verlicht en verblijdt.
HET BEELD:

Donder en bliksem komen beide: het beeld van de Volheid.
Zo onderscheidt de edele de processen
En legt hij de straffen ten uitvoer.

Het teken staat in een zeker verband met het teken ‘Het Doorbijten', hexagram 21, waar eveneens donder en bliksem bij elkaar zijn, maar in omgekeerde volgorde. Terwijl ginds de wetten worden vastgelegd worden ze hier uitgevoerd en toegepast. De ‘klaarheid' van binnen maakt een nauwkeurig onderzoek van het feitenmateriaal mogelijk, en de ‘schok' aan de buitenkant zorgt voor de strenge en strikte tenuitvoerlegging der straffen.

Scroll naar boven