7. Sje / het Leger


Het teken is samengesteld uit het K'an, het water, en K'oen, de aarde; het symboliseert het grondwater, dat zich binnen in de aarde verzamelt. Evenzo verzamelt zich de legermacht binnen de grote massa van een volk: in vredestijd is er weinig van te zien, maar het is te allen tijde beschikbaar als bron van macht. De strekking der oertekens is: van binnen gevaar en van buiten gehoorzaamheid. Dit tekent het wezen van het leger, dat in de kern iets gevaarlijks is terwijl aan de buitenkant tucht en moeten heersen.
Als men de afzonderlijke lijnen beschouwt is de sterke negen op de tweede plaats de heer van het teken, waaraan de andere, zwakke lijnen zich onderwerpen. Deze lijn duidt de gebieder aan, daar ze in het centrum van een der beide oertekens staat. Daar dit echter het onderste, niet het bovenste teken is, verschijnt hier niet het beeld van een heerser, maar van een bekwaam generaal, die door de autoriteit van zijn persoonlijkheid het leger gehoorzaamheid afdwingt.

HET OORDEEL

Het Leger heeft nodig en een sterke man.
Heil zonder blaam.

Een leger is een massa, die, om een leger te worden, organisatie nodig heeft. Zonder vaste is niets te bereiken. Deze laat zich echter niet door gewelddadige middelen dwingen: daarvoor is een sterke man nodig naar wie de harten zich toewenden en die geestdrift weet te wekken. Opdat hij zijn krachten ten volle kan ontplooien, heeft hij het onbeperkte vertrouwen van zijn vorst nodig, die aan hem, zolang de oorlog duurt, de volle verantwoordelijkheid moet geven. Een oorlog is echter altijd iets gevaarlijks, dat schade en verwoesting met zich brengt. Daarom mag men zich niet lichtzinnig in een oorlog storten. Het is ermee als met een giftig geneesmiddel: men mag er slechts in het uiterste geval toe overgaan. Door een ervaren leider moet het volk duidelijk worden gemaakt dat de motieven gerechtvaardigd zijn en dat er met de oorlog een vast omlijnd en redelijk doel wordt beoogd. Alleen wanneer de oorlog een doorslaggevend doel heeft, waarvoor het volk wèlbewust bereid is te vechten, ontstaat de eenheid, de van de overtuiging, die naar de overwinning voert. Maar de leider dient er teven voor te zorgen dat in de opwinding van het gevecht en in de roes van de overwinning geen onrechtmatigheden geschieden, die de algemene goedkeuring niet zouden wegdragen. Rechtvaardigheid en zijn de allereerste voorwaarden voor een goede afloop.
www.itjing.nl

Sponsor

Training zelf website maken
200 euro korting

Vaste bezoekers van Itjing krijgen 200 Euro korting op de WordPress Bootcamp. Tijdens de Bootcamp maak je onder begeleiding je website de goed gevonden wordt in Google. Hoe werkt het? Like onze Itjing facebook pagina en vermeld je naam bij aanmelding van de training. Deze aanbieding is geldig tot 24 maart 2023.
Info WordPress training | 100+ Reviews

HET BEELD

Binnen in de aarde is het water: het beeld van het Leger.
Zo vermeerdert de edele zijn massa's
Door grootmoedigheid jegens het volk.

Het grondwater is onzichtbaar in de schoot van de aarde aanwezig. Zo is ook de krijgsmacht van een volk onzichtbaar in zijn massa's aanwezig.
Wanneer er gevaar dreigt, wordt elke boer soldaat en na het einde van de oorlog keert hij terug achter zijn ploeg. Door grootmoedigheid wint men de van het volk; onder een mild regime wordt het sterk en krachtig. Slechts een economisch sterk volk kan als krijgsmacht iets te betekenen hebben. Men moet derhalve, wil men die macht versterken, de algemene welstand bevorderen en humaan regeren. Alleen waar deze onzichtbare band tussen regering en volk aanwezig is, zodat het volk zich geborgen voelt als het grondwater in de aarde, is het mogelijk een oorlog tot een goed einde te brengen.

Scroll naar boven