8. Pi / de Aaneengeslotenheid (Solidariteit)


Het water op aarde vloeit samen waar het maar kan, bijvoorbeeld in de zee, waarin alle rivieren zich verzamelen. Dit is een symbool dat betrekking heeft op de en de wetten daarvan. Dezelfde gedachte wordt aan de hand gedaan door de omstandigheid dat alle lijnen week zijn, uitgezonderd de vaste lijn op de vijfde plaats, de plaats van de heerser. De weke lijnen blijven elkaar trouw, doordat ze beïnvloed worden door de vaste wil op de heersersplaats, die het middelpunt van hun vereniging vormt. Maar ook deze sterke, leidende persoonlijkheid is solidair met de anderen, in wie hij een aanvulling van zijn eigen wezen vindt.
www.itjing.nl

HET OORDEEL

brengt heil.
Peil het orakel nog eens,
Of je verhevenheid, duurzaamheid en bezit;
Dan is er geen blaam.
De onzekeren komen gaandeweg naderbij.
Wie te laat komt heeft ongeluk.

Het gaat erom zich met anderen één te weten. Op deze wijze vult men elkaar wederkerig aan en helpt men elkaar vooruit. Voor zulk een onderlinge moet er een middelpunt zijn, waar de anderen zich omheen scharen. Middelpunt te worden van zulk een aaneengesloten groep mensen is niet gemakkelijk en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich. Er is innerlijke grootheid, consequentie en voor nodig. Daarom moet degene die anderen om zich heen verzamelen wil, zich eerst terdege afvragen of hij tegen die taak is opgewassen; want wie anderen om zich heen verzamelen wil zonder het zegel van de bevoegdheid ertoe te bezitten sticht meer verwarring dan wanneer er in het geheel geen aaneensluiting had plaatsgevonden. Waar echter een werkelijk middelpunt aanwezig is komen de onzekeren, die aanvankelijk nog aarzelden, gaandeweg vanzelf naderbij. Degenen die te laat komen hebben zelf de nadelige gevolgen ervan te dragen, want ook bij het zich aaneensluiten moet men het juiste tijdstip weten te kiezen. Relaties worden aangegaan en bestendigd volgens vaste innerlijke wetten. Gemeenschappelijke belevenissen bestendigen ze; wie te laat komt en geen deel meer kan hebben aan deze fundamentele, gemeenschappelijke ervaringen, die vindt tot zijn schade de deur gesloten.
Wie echter de noodzaak van aaneengeslotenheid heeft ingezien en niet de in zich voelt om zelf als middelpunt op te treden, die heeft de plicht zich bij een andere organische gemeenschap aan te sluiten.
www.itjing.nl

HET BEELD

Op de aarde is water: het beeld van de Aaneengeslotenheid.
Zo hebben de koningen van de voortijd de afzonderlijke
Staten als leengoederen vergeven, en met de leenvorsten
Vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.

Het water op de aarde vult alle leemten op en blijft er hecht mee verbonden. De sociale organisatie van de was gebaseerd op dit principe van nauwe tussen ondergeschikten en heerser. Het water vloeit vanzelf samen, omdat het in al zijn delen onderhevig is aan dezelfde wetten. Zo moet ook de menselijke maatschappij op basis van gemeenschappelijke belangen ÈÈn gesloten geheel vormen, waarin elk lid zich een deel van het geheel voelt. De centrale macht van een sociaal organisme moet ervoor zorgen dat elk lid zijn werkelijke belang ziet in solidariteit, zoals dat in de vaderlijke verhouding van grootvorst tot leenmannen in de Chinese het geval was.

Scroll naar boven