Betekenis posities zes hexagramlijnen

De betekenis van de posities van de zes hexagramlijnen is alsvolgt:

Zesde hexagramlijn (boven)

De bovenste lijn staat voor de positie van geest, de wijze, niet actief binnen de tijd, einde. Het teruggetreden uit de tijdelijkheden,.
De koninklijke voorouderlijke tempel.
Bovenkant hoofd, oren, dieren-horens, hoge leeftijd, dood.

Vijfde hexagramlijn

De vijfde lijn staat voor de positie van organiseren, leiding geven, structureren, identiteit, staatshoofd, mannelijke levenspartner.
De Zoon van de Hemel (keizer),.
Hoofd, achterzijde nek, neus, mond,.
Volle wasdom, culminatie.

Vierde hexagramlijn

De vierde lijn representeert de positie van besluiten, het vinden van de weg, keuzes, (geloofs-)overtuigingen, minister, vrouwelijke levenspartner.
Feodale hertogen en prinsen.
Rug, torso, middelbare leeftijd.
Werkloopbaan, totstandbrengen van familie.

Derde hexagramlijn

De derde lijn representeert de positie van emoties en evaluatie, capaciteiten, transitioneel.
Ministers.
Heup, middel, buik
Ambitie, streving, individuele inspanning.

Tweede hexagramlijn

De tweede lijn representeert de positie van reacties, ‘in de wereld lopend’, verbindingen met andere wezens, gedrag.
Landsbestuurder, zoon, vrouw, eerste edele aan het hof.
Enkel, kuit.
Rationeel zelfbelang.

Eerste hexagramlijn

De beginlijn representeert de positie van werkelijkheid, actie, materie, tastbaarheden, zo sta je in de wereld, omgeving, inactief binnen de tijd, het begin, vooraf aan de activiteit.
Dienstman, lage ambtenaar, voet, grote teen.
Dierenstaart, instinct, primaire emotie.

Scroll naar boven