De i tjing voor 2010

Interview Happinez met Joop van Hulzen, december 2009
Joop van Hulzen is deskundige op het gebied van de I Tjing, en schrijver van ‘De beeldende I Tjing’ (uitgeverij Servire). www.joopvanhulzen.nl

www.itjing.nl

Joop van Hulzen:

‘Het recept voor 2010:
je eigen kennis welwillend delen
en openstaan voor de wijsheid van anderen.’


De klassieke I Tjing

De I Tjing, ‘Het boek der Veranderingen’ is een klassieke tekst uit het Oude China. Het is een orakel waarbij door het werpen van munten of stokjes een figuur bestaande uit zes lijnen ontstaat: een hexagram. Elk van de 64 mogelijke hexagrammen heeft een eigen betekenis.

Vermindering, achteruitgang
Joop van Hulzen: “Hexagram 41, genaamd ‛Vermindering, Achteruitgang’  speelt al een tijdje en komt in 2010 sterker naar voren. Dit hexagram gaat op maatschappelijk terrein over verarming van het volk ten gunste van de happy few. Dat betekent een vermindering voor het gehele weefsel van de maatschappij.

Maatschappelijke en persoonlijke acheruitgang
Je kunt hierbij denken aan een kleine groep mensen in het Westen die zich enorm verrijkt, en een grote groep mensen die hun huis en baan kwijtraken. Dit zijn onevenwichtige verhoudingen die om correctie vragen. Mensen worden hier langzamerhand kwaad over, en dat gaat erger worden. De tolerantie voor graaizucht en overconsumptie wordt kleiner. Vermindering is in die zin een natuurlijke beweging die onevenwichtigheid corrigeert.
Op persoonlijk niveau gaat het om het beteugelen van driften, oppervlakkig vermaak en mentaal lawaai: te veel denken en praten, waartegen de I Tjing overigens yoga aanraadt.

Remedies
De remedies voor Vermindering zijn volgens de I Tjing zelfbeheersing, zelfbeperking en dienstbaarheid aan het geheel. Wanneer je iets wat je zelf te veel hebt aanbiedt aan anderen die te weinig hebben, komt dat het hele ‛weefsel’ ten goede. Het gaat om je verantwoordelijk voelen voor het geheel, en niet alleen voor jouw deel.”

Toenadering
Naast dit algemene tijdsbeeld doen we ter plekke nog een legging met de stokjes, die de essentie van het vorige hexagram weergeeft. Daar rollen twee hexagrammen uit. Het eerste is nummer 19, ‛Toenadering’. De beelden die daar bij horen zijn vreugde en ontvankelijkheid. De onderkop luidt: ‛In een sfeer van hartelijke toenadering gedijen verzorging en onderricht vanzelf.’
“Dit is een soort beeld binnen een beeld,” zegt Joop. “Wanneer hexagram 41 serieus wordt genomen, kan hexagram 19 daarbinnen een plek krijgen. Je eigen kennis welwillend delen en openstaan voor de wijsheid van anderen, dat lijkt het recept voor 2010 volgens dit hexagram.”

Optreden
Het tweede hexagram is 10: ‛Optreden’. Het beeld hierbij is dat van een jong meisje dat op de staart van een tijger trapt – een gevaarlijke situatie. De tijger bijt echter niet, omdat het meisje onschuldig en vrolijk is. “Het gaat om een gevaarlijke wisselwerking die toch goed verloopt,” legt Joop uit. “De verdeeldheid onder mensen, de neiging om groepen tegen elkaar op te zetten, is een grote gevaarlijke kracht die nu speelt.

De juiste toon
Hexagram 10 zegt: als je die kracht met een zekere onschuld tegemoet treedt, zou het wel eens goed kunnen uitwerken. Met grootse, arrogante plannen komen is niet de goede strategie. Een rustige, weloverwogen aanpak, daar wordt hier eigenlijk voor gepleit. En je bewust zijn van je positie en van wat je zegt; woorden zijn het begin van daden. Het gaat erom de juiste toon te bewaren en eenvoudig en bescheiden te werk te gaan. Een jong, onschuldig meisje schreeuwt niet en blaast zich niet op. Ze treedt iedereen onbevangen en open tegemoet.

Verdeeldheid of toenadering?
Samenvattend vormt ‘Vermindering’ de achtergrond voor deze tijd, die zegt: er is een kloof tussen rijk en arm, waardoor een grote onevenwichtigheid is ontstaan. Deze kan op den duur verzacht worden als mensen dichter bij hun eigen integriteit komen, zich dienstbaarder opstellen en bereid zijn te delen. Er heerst het gevaar van verdeeldheid, geschreeuw, mensen tegen elkaar opzetten, maar er is zeker toenadering mogelijk, er zijn mensen onder ons met de juiste instelling, die ook iets te zeggen hebben. Voor hen is er een mogelijkheid hun wijsheid aan te bieden, en die kans moeten ze niet voorbij laten gaan.”

Scroll naar boven