FAQ | Veel gestelde vragen

Welke vragen kunnen aan de I Tjing gesteld worden?

Bijna elke vraag kan aan de I Tjing gesteld worden. Belangrijk is echter dat het een open vraag moet zijn niet met ja/nee te beantwoorden valt. De I Tjing helpt uitstekend bij het nemen van een beslissing, maar ze kan niet de beslissing voor de vraagsteller nemen. De vraagsteller heeft het besluit altijd zelf in handen. Probeer tevens verschillende onderwerpen in een vraag te vermijden. Dit kan anders een verkeerd Beeld geven.

De I Tjing kan veel vragen beantwoorden. Zo kunnen er vragen gesteld worden over:

– Toekomstige Tendensen en Perspectieven
– De huidige stand van een Situatie of Ontwikkeling
– Adviezen om problemen op te losen of om een doel te bereiken
– Een beslissing of handelwijze
– Oorzaken en achtergronden van een ontwikkeling
– Informatie om zelfkennis en zelfbeleving te verruimen
– Etc.

De I Tjing vormt een reflectie van de eigen positie en persoonlijkheid in deze wereld. Bij alle vragen staat de vraagsteller in het midden van de Kosmos. Alles dat er gebeurd heeft invloed. De vragen die gestel worden, kunnen hierover gaan. Let er voornamelijk op dat de vraagsteller altijd zelf de Keuze heeft over beslissingen die genomen worden en zorg ervoor dat een vraag niet te complex gesteld wordt.

Wat kan je niet te weten komen uit de I Tjing?

De I Tjing geeft een thema een beeldende vorm, zodat dit toegankelijk wordt voor het onbewuste. De I Tjing kan geen data of logica voorspellen. Probeer dus niet de Lotto af te stemmen op de I Tjing. Tevens kan de I Tjing ook geen medische diagnoses stellen. Verder kan de I Tjing geen ja/nee -vragen beantwoorden. Dit wil niet zeggen dat de I Tjing niet kan helpen bij het nemen van beslissingen. De I Tjing kan de beslissing voor de vraagsteller niet nemen, maar kan deze wel ondersteunen. De I Tjing is afgestemd op het onbewuste. Het onbewuste denkt in beelden. Deze beelden worden door middel van een hexagram doorgegeven aan het bewustzijn. Hierdoor kan het antwoord op een vraag duidelijk worden als de vraagsteller zich op zijn bewustzijn afstemd.

Kan iemand helpen bij het raadplegen van de I Tjing?

Als iemand geen verstand heeft van de I Tjing (Vraagsteller) is het toch mogelijk om de munten door iemand, die er wel verstand van heeft (Uitlegger), te laten gooien en interpreteren. Zie het als een soort vertaler. De basisregel hierbij is dat de Vraagsteller altijd met de Uitlegger meespeelt. Tijdens het gooien van de munten van de I Tjing communiceren de Vraagsteller en de Uitlegger op het onbewuste niveau met elkaar. Hierdoor worden automatisch de juist hexagram gevormd. Belangrijk is dat als de Vraagsteller de mogelijkheid heeft om de munten te gooien hij dit ook moet doen. Hierdoor kan de I Tjing zich schikken volgens het energiepatroon van de Vraagsteller. De Vraagsteller moet ook duidelijk aangeven voor welke Thema/Vraag de I Tjing een antwoord moeten geven.

Hoe weet de vraagsteller welke van de vele betekenissen, die de I Tjing heeft, van betrekking is?

Op het moment dat je je gaat bezighouden met het interpreteren van de I Tjing, zullen die betekenissen je aanspreken die nodig zijn om het beeld te vormen voor je bewustzijn. Het is mogelijk dat onbekende aspecten/gebeurtenissen je aanspreken. Ga er vanuit dat je onbewuste al lang weet welke betekenis je zal aanspreken. Probeer objectief te zijn bij het interpreteren van de I Tjing en neem die beelden en antwoorden die aan je gegeven worden. Neem rustig de tijd om de vele betekenissen van de I Tjing te vergelijkingen met je eigen gevoel. Je zal merken dat sommige betekenissen je meer zullen aanspreken dan andere. Ieder mens is anders; iedereen interpreteert het hexagram dan ook op zijn eigen manier.

Wanneer men tweemaal, voor dezelfde vraag/onderwerp de munten gooit, komt dan hetzelfde hexagram tevoorschijn?

Waarschijnlijk niet. Je moet ervan uitgaan dat alles om je heen constant veranderd. Bij de astrologie bijvoorbeeld, veranderen de posities van de planeten voortdurend. De aarde draait. Als je 5 minuten wacht, staan de planeten net iets anders dan 5 minuten geleden. De Zon gaat op of hij gaat onder. Een wolk komt voor de Zon, of hij schuift net weg. Alles is voortdurend in verandering. Zo ook het onbewuste van de mens. We voelen en denken niet constant hetzelfde. Beelden veranderen. Als een vraagsteller tweemaal achter elkaar de I Tjing voor hetzelfde onderwerp probeert te gebruiken, kunnen die veranderingen ervoor zorgen dat een ander hexagram gevormd wordt. Alles is een geheel. Uiteindelijk bestaat alles uit energie. Als je de munten opnieuw gooid met betrekking tot hetzelfde onderwerp, zal het nieuwe hexagram je interpretatie van het vorige hexagram aanvullen. Dit gebeurt eigenlijk al, als men het gevolghexagram gaat bepalen.

Hoe betrouwbaar is de I Tjing?

De I Tjing is zo betrouwbaar als je er zelf in gelooft. Het is even betrouwbaar als de raad van iemand met veel levenservaring. Het gooien van de munten zorgt ervoor dat er objectief woorden en beelden uitgewisseld worden, tussen bewustzijn en het onbewuste. De I Tjing geeft veel antwoorden met betrekking tot het heden of verleden. Dit omdat deze gebeurtenissen al vast liggen, of net zullen plaatsvinden. Iets waar je geen invloed meer op hebt. Met betrekking tot de toekomst, kan de I Tjing je een weg wijzen. Je kiest altijd zelf of je deze weg volgt. De Toekomst is niet iets wat vastligt, maar wat je er zelf van maakt. De betrouwbaarheid van de I Tjing zal afnemen naarmate de tijd in de toekomst verder verwijderd is. Dit komt omdat ieder mens de vrijheid heeft om te kiezen welke weg hij bewandelt. Als u de eerste straat links af slaat is het logisch dat je niet meer kunt kiezen voor de wegen aan de rechterkant. Die weg die achter ons wordt gelaten door onze vrije keuze zorgt ervoor dat andere wegen niet meer bewandeld kunnen worden. Het is zeer waarschijnlijk te noemen dat als je een uitspraak in de verre toekomst wilt hebben, je hoogstwaarschijnlijk eerder een andere weg hebt bewandeld dan de weg die tot de uitspraak geleid zou hebben. Voorspellingen zullen minder vaak uitkomen als mensen te bewust zijn en de beeldentaal niet goed begrijpen. Als iemand zich schikt in de beeldentaal zullen de voorspellingen meer betrouwbaar zijn. De I Tjing wijst op ervaringen die we beleven, beleeft hebben of zullen beleven; dit in relatie tot de kosmos. Welke gebeurtenissen hieraan ten grondslag liggen bepalen we zelf. Vergeet ook niet dat betrouwbaarheid een subjectief begrip is.

Mag je alleen maar allerdaagse vragen aan de I Tjing stellen?

Het antwoord hierop is nee. Het zou zelfs jammer zijn als het daarbij zou blijven. Met de I Tjing kun je je zelfkennis vergroten. Je zal merken dat I Tjing geschikt is om die vragen te beantwoorden waarop niet altijd een antwoord te vinden valt. Er bestaat meer in het leven dan in woorden samengevat kan worden. Een vraag kan ook een beeld zijn, een gevoel, iets niet concreets, iets dat niet te omschrijven valt. Als men vragen stelt met meer diepgang, zal men merken dat ook de antwoorden meer diepgang zullen bevatten.

Kan je de munten gooien voor mensen die niet aanwezig zijn?

Men mag de munten voor de I Tjing gooien voor mensen die niet aanwezig zijn. Natuurlijk dient de vraagsteller een nauw verband te hebben tot deze persoon. De persoon waarvoor de munten gegooid worden, moet het ermee eens zijn of de vraagsteller moet een gerechtvaardigd belang hebben. Wanneer dit niet het geval is, zullen de voorspellingen van de I Tjing geen betekenis hebben. Het hexagram weerspiegelt vaak de wens van de vraagsteller en niet specifiek de situatie van iemand anders. Bovendien zou de boodschap veel duidelijker zijn als de persoon zelf de I Tjing zou raadplegen. Als iemand I Tjing voor iemand anders raadpleegt, zorg dan dat de boodschap objectief geïnterpreteerd wordt. Pas ervoor op dat de eigen gevoelens niet door elkaar gehaald worden met de persoon in kwestie.

Mag men de munten ook door anderen laten trekken en interpreteren?

Als de vraagsteller erg gespannen is of teveel verwachtingen heeft in verband met de situatie/vraag, is het beter wanneer hij de munten laat gooien en interpreteren door een persoon die een hechte relatie heeft met hem heeft. Het kan geen kwaad om de I Tjing door een ander te laten trekken en interpreteren.

Moet je eerst alle symboliek van de I Tjing begrijpen, voordat je zelf de I Tjing kan interpreteren?

Oefening baart kunst. De I Tjing kan alleen geleerd worden door er mee bezig te zijn. Het zou onmogelijk zijn alle symboliek in hun complexiteit te leren, begrijpen en te interpreteren. De symboliek van de I Tjing bevat veel diepgang. Iedereen interpreteert deze op een andere manier. Steeds meer diepgang komt in de loop van de tijd naar voren toe. Er is niets op tegen om je met een geringe kennis al voorzichtig aan de interpretatie van de I Tjing te wagen. Houdt daarbij wel goed de grenzen van de eigen kennis voor ogen. Begin simpel, stel niet al te moeilijke vragen. In het begin kan het moeilijk zijn, maar probeer niet de moed te verliezen. Houdt eventueel een goed boek ernaast, of bekijk te interpretaties van de I Tjing op internet. Veel lezen over de I Tjing zorgt voor een beter inzicht. Ga ook niet als een gek tekeer. Het heeft geen zin om in het begin iedere dag de munten te gaan gooien voor de I Tjing. Teveel informatie in een keer is niet goed. De symboliek van de I Tjing is een ontdekkingsreis. Daarvan moet genoten worden. De geheimen die ontdekt worden, van de symboliek die binnen de I Tjing huist, moeten bezinken en begrepen worden. Je zal het vanzelf merken wanneer je genoeg ervaring heeft opgedaan om de diepgaandere symboliek goed te kunnen begrijpen.

Kan men afhankelijk worden van de I Tjing?

Er zijn natuurlijk mensen die geen stap meer de deur uit zetten, zonder eerst van tevoren de I Tjing om toestemming te vragen. Dit symptoom komt waarschijnlijk voort uit eigen onzekerheid. Meestal zal dit vanzelf over gaan. Hoe vaker de I Tjing geraadpleegd wordt, hoe meer de zeggingskracht van de symboliek verloren gaat. Probeer de magie van de I Tjing te behouden. Beelden moeten verwerkt worden. Het is niet goed als er teveel beelden in een keer verwerkt moeten worden. Men ziet dan door de bomen het bos niet meer, waardoor de kracht van de I Tjing langzaam verloren gaat.

Hoe kun je omgaan met negatieve voorspellingen?

Het wil niet altijd zeggen dat deze voorspellingen uitkomen. Het kan symbolisch bedoeld zijn, of dat de vraagsteller deze profetie nodig heeft, om bepaalde beelden in een ander perspectief te kunnen zien. De toekomst ligt niet vast. De vraagsteller kiest altijd zelf zijn weg. Verder is het bijna onmogelijk om negatieve onvermijdelijke uitspraken te doen voor iemand anders. Niettemin is het belangrijk om te begrijpen dat de vragende persoon hier als ook bij elke andere vorm van advies, uitspraken krijgt en ervaring opdoet die hij nodig heeft betreffende de situatie. Dit geldt ook als men zelf de I Tjing interpreteert. Negatieve voorspellingen kunnen nodig zijn nodig onbewuste beelden duidelijk te maken aan het bewustzijn. Het gaan om de positieve ervaring die wordt opgedaan; niet om de negatieve voorspelling.

Scroll naar boven