Quick start / handleiding

I Tjing handleiding

Je legt het boek gesloten voor zich neer en men neemt een blad papier. Hierop schrijft men zijn vraag neer. Let op: Het is niet de bedoeling om Ja/Nee-vragen of dubbelzinnige vragen en één vraag per raadpleging. Vraag open vragen, in de trand van “Hoe moet ik handelen”.
Je neemt nu de munten in de handen (kleine muntstukken) en men concentreert zich nu heel sterk op de vraag. Gelijktijdig gooi je nu de stukken op tafel. Eén worp geeft één lijn.
Munt geldt als Yin en telt als 2.
Kop geldt als Yang en geldt als 3.
Men telt het resultaat van de worp gewoon op.

Zijn alle 3 munten Yang (=kop), dan is het 9.
Dit wordt voorgesteld door een beweeglijke mannelijke lijn (–O–).

Zijn alle 3 munten Yin (=let), dan is het 6.
Dit wordt voorgesteld door een beweeglijke vrouwelijke lijn (–X–).

Twee Yin en één Yang worden een 7.
Dit wordt voorgesteld door een vaste mannelijke lijn (—–).

Twee Yang en één Yin worden een 8. Dit wordt voorgesteld door een vaste vrouwelijke lijn (– –).

Deze procedure wordt 6 keer herhaald en telkens blijft men zich op de vraag concentreren. Na elke worp noteert men op het blad de uitslag van de worp. Aldus verkrijgt men een samengesteld teken, een hexagram, bestaande uit zes afzonderlijke lijnen of twee trigrammen.
Kleine opmerking: De eerste worp is de onderste lijn, en men werkt naar boven toe. De bovenste lijn is dus van de laatste worp.

www.itjing.nl

Voorbeeld van een hexagram

Men heeft zich de vraag gesteld en deze op een blad papier neergeschreven. Aandachtig concentreert men zich op deze vraag. Zesmaal na elkaar werpt men de drie munten. We hebben bijvoorbeeld achtereenvolgens volgende getalwaarden geworpen: 8, 8, 7, 9, 8, 7. We trekken ons bekomen hexagram:

6e worp: —–
5e worp: — —
4e worp: –O–
3e worp: —–
2e worp: — —
1e worp: — —

Bemerk dat de 4e lijn een bewegende lijn is.

Eerst converteert men alle bewegende lijnen naar vaste lijnen, maar ze behouden wel hun polariteit (mannelijk blijft mannelijk, vrouwelijk blijft vrouwelijk). Het eerste hexagram wordt dus:

—–
— —
—–
—–
— —
— —
Dit is Hexagram 56 (je zoekt dit op in je I Tjing boek), waarvan de 4e lijn zich beweegt.

Daarna verandert men de polariteit van de bewegende lijnen (mannelijk wordt vrouwelijk en vrouwelijk wordt mannelijk). Ons tweede hexagram wordt dan:
—–
— —
— —
—–
— —
— —

Dit is Hexagram 52.

www.itjing.nl

Interpretatie

Voor de interpretatie hiervan kijk je eerst naar het eerste hexagram, en lees je hierbij ‘Het Oordeel’, ‘Het Beeld’ en de tekst die bij de bewegende lijn(en) hoort. In ons geval lezen we dus ook “9 op de 4e plaats”. Dit eerste hexagram bespreekt hoe de situatie nu is en hoe de situatie verlopen kan. Het tweede hexagram werkt aanvullend en stelt voorwaarden en/of eisen om het eerste hexagram in vervulling te doen gaan. Afhankelijk van de vraag kan het eerste handelen over het heden en het tweede over de toekomst. In het tweede hexagram komt de tekst van de bewegende lijn(en) niet in aanmerking en leest men dus enkel ‘Het Oordeel’ en ‘Het Beeld’.

In het geval dat men enkel een hexagram heeft met vaste lijnen, leest men hiervan ‘Het Oordeel’ en ‘Het Beeld’ en hoeft men uiteraard geen tweede hexagram te berekenen en te raadplegen.

Veel succes met uw I Tjing!

Nog enkele tips

Er bestaan verschillende vertalingen op de markt van het boek. Persoonlijk raden we vooral de Wilhelm-vertaling aan, met een voorwoord van Prof. C.G. Jung (die een fervent I Tjing-beoefenaar was). Mochten er evenwel moeilijkheden opduiken bij het werpen van de munten of bij de interpretaties, aarzel dan niet om itjing.nl te contacteren. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk antwoorden.

Scroll naar boven