Hexagrammenlijst op nummer

Direct naar:

Hieronder volgt een lijst met het overzicht van de 64 hexagrammen van de I Tjing en hun betekenis. De hexagrammen zijn samengesteld uit twee trigrammen, die boven elkaar zijn geplaatst.

1. Het Scheppende

Hexagram 1: Het Scheppende

Aan het begin komt het hexagram van het Scheppende:
Het hexagram 乾 (Het Scheppende) is samengesteld uit een herhaald trigram hemel. Het scheppende is Yang, mannelijk.

Letterlijke betekenis: Hemel, vaderlijk, droog, mannelijk
Interpretatie volgens Huang: In gang zetten
Concrete duiding: Hemel, Koning, enz.; Bevelen, beheersen.
Abstracte duiding: Gever.

www.itjing.nl

2. Het Ontvangende

Hexagram 2: Het Ontvangende

Het Ontvangende ontvangt dat:
Het hexagram 坤 (Het Ontvangende) is samengesteld uit een herhaald trigram aarde. Het Ontvangende is Yin, vrouwelijk.

Letterlijke betekenis: Aarde, materieel
Interpretatie volgens Huang: Reageren
Concrete duiding: Aarde, Volk, Moeder; ondersteunen, onderdanig.
Abstracte duiding: Ontvanger.

www.itjing.nl

3. Tsjoen / de Aanvangsmoeilijkheid

Hexagram 3: De Aanvangsmoeilijkheid

Het hexagram 屯 (De Aanvangsmoeilijkheid) is samengesteld uit de trigrammen donder en water.

Letterlijke betekenis: Kiem
Interpretatie volgens Huang: Beginnen
Concrete duiding: Startproblemen.
Abstracte duiding: Factoren die het begin van een proces vertragen.

www.itjing.nl

4. Meng / de Jeugddwaasheid

Hexagram 4: De Jeugddwaasheid

Het hexagram 蒙 (De Jeugddwaasheid) is samengesteld uit de trigrammen water en berg.

Letterlijke betekenis: Bedekking
Interpretatie volgens Huang: Kindertijd
Concrete duiding: Jeugdige onervarenheid.
Abstracte duiding: Vroeg ontwikkelingsstadium.

www.itjing.nl

5. Siu / het Wachten (de Voeding)

Hexagram 5: Het Wachten

Het hexagram 需 (Het Wachten) is samengesteld uit de trigrammen hemel en water.

Letterlijke betekenis: Behoefte
Interpretatie volgens Huang: Afhankelijkheid
Concrete duiding: Twijfelende politiek.
Abstracte duiding: Stoppen, wachten

www.itjing.nl

6. Soeng / de Strijd

Hexagram 6: De Strijd

Het hexagram 訟 (De Strijd) is samengesteld uit de trigrammen water en hemel.

Letterlijke betekenis: Conflict
Interpretatie volgens Huang: Geschil
Concrete duiding: Conflict, gerechtelijke procedure
Abstracte duiding: Verzet tegen gerechtsverhandelingen.

www.itjing.nl

7. Sje / het Leger

Hexagram 7: Het Leger

Het hexagram 師 (Het Leger) is samengesteld uit de trigrammen water en aarde.

Letterlijke betekenis: Leger, generaal, leraar.
Interpretatie volgens Huang: Menigte
Concrete duiding: Militaire zaken.
Abstracte duiding: Georganiseerd handelen

www.itjing.nl

8. Pi / de Aaneengeslotenheid (Solidariteit)

Hexagram 8: De Aaneengeslotenheid

Het hexagram 比 (De Aaneengeslotenheid) is samengesteld uit de trigrammen aarde en water.

Letterlijke betekenis: Verzamelen
Interpretatie volgens Huang: Verbond
Concrete duiding: Overeenstemming
Abstracte duiding: Samenhang

www.itjing.nl

9. Siau Tsj'oe / de Temmende Kracht van het Kleine

Hexagram 9: De Temmende Kracht van het Kleine

Het hexagram 小畜 (De Temmende Kracht van het Kleine) is samengesteld uit de trigrammen hemel en wind.

Letterlijke betekenis: Opgroeien
Interpretatie volgens Huang: Kleine Verzameling
Concrete duiding: Scheppingskracht, Mildheid
Abstracte duiding: Ongeremd

www.itjing.nl

10. Lu / het Optreden

Hexagram 10: Het Optreden

Het hexagram 履 (Het Optreden) is samengesteld uit de trigrammen meer en hemel.

Letterlijke betekenis: Schoen, trappen
Interpretatie volgens Huang: Vervulling
Concrete duiding: Dapper en succesvol, voorzichtige behandeling.
Abstracte duiding: Langzame vooruitgang.

www.itjing.nl

11. T'ai / de Vrede

Hexagram 11: De Vrede

Het hexagram 泰 (De Vrede) is samengesteld uit de trigrammen hemel en aarde.

Letterlijke betekenis: Bloeiend
Interpretatie volgens Huang: Voortgang
Concrete duiding: Vriendelijkheid van de lente, vrede.
Abstracte duiding: Vooruitgang, Opwaarts.

www.itjing.nl

12. P'i / de Stilstand

Hexagram 12: De Stilstand

Het hexagram 否 (De Stilstand) is samengesteld uit de trigrammen aarde en hemel.

Letterlijke betekenis: Slecht
Interpretatie volgens Huang: Belemmering
Concrete duiding: Begin van de herfst (=periode van achteruitgang)
Abstracte duiding: Stagnatie, achteruitgang.

www.itjing.nl

13. T'oeng Zjèn / Gemeenschap met Mensen

Hexagram 13: Gemeenschap met Mensen

Het hexagram 同人 (Gemeenschap met Mensen) is samengesteld uit de trigrammen vuur en hemel.

Letterlijke betekenis: Volk, samenscholing
Interpretatie volgens Huang: Streven naar harmonie
Concrete duiding: Eenheid, gemeenschap.
Abstracte duiding: Aggregatietoestand.

www.itjing.nl

14. Ta Joe / het Bezit van het Grote

Hexagram 14: Het Bezit van het Grote

Het hexagram 大有 (Het Bezit van het Grote) is samengesteld uit de trigrammen hemel en vuur.

Letterlijke betekenis: Het grote hebben
Interpretatie volgens Huang: Grote oogst
Concrete duiding: Rijkdom.
Abstracte duiding: Grote overvloed.

www.itjing.nl

15. Tj'ièn / de Bescheidenheid

Hexagram 15: De Bescheidenheid

Het hexagram 謙 (De Bescheidenheid) is samengesteld uit de trigrammen berg en aarde.

Letterlijke betekenis: Bescheidenheid
Interpretatie volgens Huang: Nederigheid
Concrete duiding: Verborgen rijkdom.
Abstracte duiding: Grootheid in nederigheid.

www.itjing.nl

16. Ju / de Geestdrift

Hexagram 16: De Geestdrift

Het hexagram 豫 (De Geestdrift) is samengesteld uit de trigrammen aarde en donder.

Letterlijke betekenis: Verheugd
Interpretatie volgens Huang: Vreugde
Concrete duiding: Enthousiasme.
Abstracte duiding: Inspiratie.

www.itjing.nl

17. Swèi / het Navolgen

Hexagram 17: Het Navolgen

Het hexagram 隨 (Het Navolgen) is samengesteld uit de trigrammen donder en meer.

Letterlijke betekenis: Volgen
Interpretatie volgens Huang: Volgen
Concrete duiding: Volgen.
Abstracte duiding: Erfopvolging.

www.itjing.nl

18. Koe / het Werk aan het Bedorvene

Hexagram 18: Het Werk aan het Bedorvene

Het hexagram 蠱 (Het Werk aan het Bedorvene) is samengesteld uit de trigrammen wind en berg.

Letterlijke betekenis: Gemeen vergif
Interpretatie volgens Huang: Verhelpen
Concrete duiding: Moeizaam werken.
Abstracte duiding: Corruptie.

www.itjing.nl

19. Lin / de Toenadering

Hexagram 19: De Toenadering

Het hexagram 臨 (De Toenadering) is samengesteld uit de trigrammen meer en aarde.

Letterlijke betekenis: Benaderen
Interpretatie volgens Huang: Naderen
Concrete duiding: Benadering van de macht.
Abstracte duiding: Benadering.

www.itjing.nl

20. Kwan / de Beschouwing (de Aanblik)

Hexagram 20: De Beschouwing

Het hexagram 觀 (De Beschouwing) is samengesteld uit de trigrammen aarde en wind.

Letterlijke betekenis: Zien
Interpretatie volgens Huang: Gadeslaan
Concrete duiding: Contemplatie.
Abstracte duiding: Zicht.

www.itjing.nl

21. Sje He / het Doorbijten

Hexagram 21: Het Doorbijten

Het hexagram 噬嗑 (Het Doorbijten) is samengesteld uit de trigrammen donder en vuur.

Letterlijke betekenis: Geroezemoes
Interpretatie volgens Huang: Verwijderen
Concrete duiding: Markten, Strafrecht.
Abstracte duiding: Bijten.

www.itjing.nl

22. Pi / de Bekoorlijkheid

Hexagram 22: De Bekoorlijkheid

Het hexagram 賁 (De Bekoorlijkheid) is samengesteld uit de trigrammen vuur en berg.

Letterlijke betekenis: Helder
Interpretatie volgens Huang: Verfraaiing
Concrete duiding: Versiering, ornament.
Abstracte duiding: Versiering, patroon.

www.itjing.nl

23. De Versplintering

Hexagram 23: De Versplintering

Het hexagram 剝 (De Versplintering) is samengesteld uit de trigrammen aarde en berg.

Letterlijke betekenis: Schillen
Interpretatie volgens Huang: Vervallen
Concrete duiding: Omvallen, ineenstorten.
Abstracte duiding: Vergaan, uiteenvallen.

www.itjing.nl

24. Foe / de Terugkeer (het Keerpunt)

Hexagram 24: De Terugkeer

Het hexagram 復 (De Terugkeer) is samengesteld uit de trigrammen donder en aarde.

Letterlijke betekenis: Terugkeren
Interpretatie volgens Huang: Terugkeren
Concrete duiding: Zonnewende.
Abstracte duiding: Terugkeer.

www.itjing.nl

25. Woe Wang / de Onschuld (het Onverwachte)

Hexagram 25: De Onschuld

Het hexagram 無妄 (De Onschuld) is samengesteld uit de trigrammen donder en hemel.

Letterlijke betekenis: Niet verkeerd
Interpretatie volgens Huang: Zonder valsheid
Concrete duiding: Onschuld.
Abstracte duiding: Onverwacht.

www.itjing.nl

26. Ta Tsj'oe / de Temmende Kracht van het Grote

Hexagram 26: De Temmende Kracht van het Grote

Het hexagram 大畜 (De Temmende Kracht van het Grote) is samengesteld uit de trigrammen hemel en berg.

Letterlijke betekenis: Optrekken
Interpretatie volgens Huang: Grote Verzameling
Concrete duiding: Scheppingskracht.
Abstracte duiding: Grote Remming.

www.itjing.nl

27. I / de Mondhoeken (de Voeding)

Hexagram 27: De Mondhoeken

Het hexagram 頤 (De Mondhoeken) is samengesteld uit de trigrammen donder en berg.

Letterlijke betekenis: Kin
Interpretatie volgens Huang: Voeding
Concrete duiding: Mond.
Abstracte duiding: Voedsel.

www.itjing.nl

28. Ta Kwo / het Overwicht van het Grote

Hexagram 28: Het Overwicht van het Grote

Het hexagram 大過 (Het Overwicht van het Grote) is samengesteld uit de trigrammen wind en meer.

Letterlijke betekenis: Overschrijden
Interpretatie volgens Huang: Grote Overschrijding
Concrete duiding: Grote overmatigheid.
Abstracte duiding: Grote overbelasting.

www.itjing.nl

29. K'an / het Onpeilbare (het Water)

Hexagram 29: Het Onpeilbare

Het hexagram 坎 (Het Onpeilbare) is samengesteld uit een herhaald trigram water.

Letterlijke betekenis: Gat (in de grond)
Interpretatie volgens Huang: Duisternis
Concrete duiding: Rand van de afgrond.
Abstracte duiding: Vloeiende beweging.

www.itjing.nl

30. Li / het Zich-Hechtende, het Vuur

Hexagram 30: Het Zich-Hechtende

Het hexagram 離 (Het Zich-Hechtende) is samengesteld uit een herhaald trigram vuur.

Letterlijke betekenis: Scheiden
Interpretatie volgens Huang: Helderheid
Concrete duiding: Mazen van het net.
Abstracte duiding: Afbranden.

www.itjing.nl

31. Sièn / de Inwerking (het Hofmaken)

Hexagram 31: De Inwerking

Het hexagram 咸 (De Inwerking) is samengesteld uit de trigrammen berg en meer.

Letterlijke betekenis: Alles
Interpretatie volgens Huang: Wederzijdse Beïnvloeding
Concrete duiding: Wederzijdse Beïnvloeding
Abstracte duiding: Reactie

www.itjing.nl

32. Heng / de Duurzaamheid

Hexagram 32: De Duurzaamheid

Het hexagram 恆 (De Duurzaamheid) is samengesteld uit de trigrammen wind en donder.

Letterlijke betekenis: Constant
Interpretatie volgens Huang: Duurzaamheid
Concrete duiding: Uihoudingsvermogen
Abstracte duiding: Voortdurend

www.itjing.nl

33. T'oen / de Terugtocht

Hexagram 33: De Terugtocht

Het hexagram 遯 (De Terugtocht) is samengesteld uit de trigrammen berg en hemel.

Letterlijke betekenis: Iets verbergen
Interpretatie volgens Huang: Aftocht
Concrete duiding: Terugtreking.
Abstracte duiding: Stap terug.

www.itjing.nl

34. Ta Tsjwang / de Macht van het Grote

Hexagram 34: De Macht van het Grote

Het hexagram 大壯 (De Macht van het Grote) is samengesteld uit de trigrammen hemel en donder.

Letterlijke betekenis: Grote Kracht
Interpretatie volgens Huang: Grote Kracht
Concrete duiding: Grote Kracht.
Abstracte duiding: Grote Macht.

www.itjing.nl

35. Tjin / de Vooruitgang

Hexagram 35: De Vooruitgang

Het hexagram 晉 (De Vooruitgang) is samengesteld uit de trigrammen aarde en vuur.

Letterlijke betekenis: Opklimmen (figuurlijk)
Interpretatie volgens Huang: Vooruitgang
Concrete duiding: Bevordering tot de Adelsstand.
Abstracte duiding: Snelle Vooruitgang.

www.itjing.nl

36. Ming I / de Verduistering van het Licht

Hexagram 36: De Verduistering van het Licht

Het hexagram 明夷 (De Verduistering van het Licht) is samengesteld uit de trigrammen vuur en aarde.

Letterlijke betekenis: Onderdrukte intelligentie
Interpretatie volgens Huang: Verduistering
Concrete duiding: Onderwaardering (van een ambtenaar)
Abstracte duiding: Verduistering.

www.itjing.nl

37. Tjia Zjèn / het Gezin (de 'Clan')

Hexagram 37: Het Gezin

Het hexagram 家人 (Het Gezin) is samengesteld uit de trigrammen vuur en wind.

Letterlijke betekenis: Familielid
Interpretatie volgens Huang: Gezin
Concrete duiding: Familielid.
Abstracte duiding: Verwantschap

www.itjing.nl

38. Kw'éi / de Tegenstelling

Hexagram 38: De Tegenstelling

Het hexagram 睽 (De Tegenstelling) is samengesteld uit de trigrammen meer en vuur.

Letterlijke betekenis: Gescheiden
Interpretatie volgens Huang: Verscheidenheid
Concrete duiding: Scheiding en Vervreemding.
Abstracte duiding: Tegenstelling.

www.itjing.nl

39. Tjièn / de Hindernis

Hexagram 39: De Hindernis

Het hexagram 蹇 (De Hindernis) is samengesteld uit de trigrammen berg en water.

Letterlijke betekenis: Verlamd
Interpretatie volgens Huang: Ontbering
Concrete duiding: Verlamming, Handicap.
Abstracte duiding: Vertraging.

www.itjing.nl

40. Tjiè / de Bevrijding

Hexagram 40: De Bevrijding

Het hexagram 解 (De Bevrijding) is samengesteld uit de trigrammen water en donder.

Letterlijke betekenis: Bederven, Verwonden
Interpretatie volgens Huang: Vermindering
Concrete duiding: Ontdoen van overdaad.
Abstracte duiding: Vermindering.

www.itjing.nl

41. Soen / de Vermindering

Hexagram 41: De Vermindering

Het hexagram 損 (De Vermindering) is samengesteld uit de trigrammen meer en berg.

Letterlijke betekenis: Bederven, Verwonden
Interpretatie volgens Huang: Vermindering
Concrete duiding: Ontdoen van overdaad.
Abstracte duiding: Vermindering.

www.itjing.nl

42. I / de Vermeerdering

Hexagram 42: De Vermeerdering

Het hexagram 益 (De Vermeerdering) is samengesteld uit de trigrammen donder en wind.

Letterlijke betekenis: Voordeel
Interpretatie volgens Huang: Vermeerdering
Concrete duiding: Toevoeging.
Abstracte duiding: Opgroeien, Toevoegen.

www.itjing.nl

43. Kwai / de Doorbraak (de Vastberadenheid)

Hexagram 43: De Doorbraak

Het hexagram 夬 (De Doorbraak) is samengesteld uit de trigrammen hemel en meer.

Letterlijke betekenis: Vork, Beslissing
Interpretatie volgens Huang: Uitschakeling

Concrete duiding: Doorbraak, Ontspanning.
Abstracte duiding: Uitbraak.

www.itjing.nl

44. Kow / het Tegemoetkomen

Hexagram 44: Het Tegemoetkomen

Het hexagram 姤 (Het Tegemoetkomen) is samengesteld uit de trigrammen wind en hemel.

Letterlijke betekenis: Bijslaap
Interpretatie volgens Huang: Tegemoetkomen
Concrete duiding: Ontmoeten, Geslachtsverkeer.
Abstracte duiding: Reactie, Vereniging.

www.itjing.nl

45. Tsw'éi / het Verzamelen

Hexagram 45: Het Verzamelen

Het hexagram 萃 (Het Verzamelen) is samengesteld uit de trigrammen aarde en meer.

Letterlijke betekenis: Struikgewas
Interpretatie volgens Huang: Samenvoegen
Concrete duiding: Scharen rondom zijn Heer.
Abstracte duiding: Samenballen.

www.itjing.nl

46. Sjeng / het Omhoogdringen

Hexagram 46: Het Omhoogdringen

Het hexagram 升 (Het Omhoogdringen) is samengesteld uit de trigrammen wind en aarde.

Letterlijke betekenis: Opsteigen
Interpretatie volgens Huang: Groeien
Concrete duiding: Loopbaan van goede ambtenaar.
Abstracte duiding: Promotie.

www.itjing.nl

47. K'oen / de Benauwenis (de Uitputting)

Hexagram 47: De Benauwenis

Het hexagram 困 (De Benauwenis) is samengesteld uit de trigrammen water en meer.

Letterlijke betekenis: Omgeven
Interpretatie volgens Huang: Uitputting
Concrete duiding: Benauwd.
Abstracte duiding: Uitputting.

www.itjing.nl

48. Tjing / de Waterput

Hexagram 48: De Waterput

Het hexagram 井 (De Waterput) is samengesteld uit de trigrammen wind en water.

Letterlijke betekenis: Bron
Interpretatie volgens Huang: Aanvullen
Concrete duiding: Betrouwbaarheid.
Abstracte duiding: Bron.

www.itjing.nl

49. Ke / de Omwenteling (het Ruien)

Hexagram 49: De Omwenteling

Het hexagram 革 (De Omwenteling) is samengesteld uit de trigrammen vuur en meer.

Letterlijke betekenis: Vervellen
Interpretatie volgens Huang: Het Oude afschaffen
Concrete duiding: Verandering.
Abstracte duiding: Revolutie.

www.itjing.nl

50. Ting / de Spijspot

Hexagram 50: De Spijspot

Het hexagram 鼎 (De Spijspot) is samengesteld uit de trigrammen wind en vuur.

Letterlijke betekenis: Driepoot
Interpretatie volgens Huang: Vernieuwing
Concrete duiding: Bevordering van talent.
Abstracte duiding: Vat.

www.itjing.nl

51. Tsjen / het Opwindende (de Schok, de Donder)

Hexagram 51: Het Opwindende

Het hexagram 震 (Het Opwindende) is samengesteld uit een herhaald trigram donder.

Letterlijke betekenis: Aardbeving, donder
Interpretatie volgens Huang: Actie ondernemen
Concrete duiding: Bewegende Macht.
Abstracte duiding: Onrust.

www.itjing.nl

52. Ken / het Stilhouden, de Berg

Hexagram 52: Het Stilhouden

Het hexagram 艮 (Het Stilhouden) is samengesteld uit een herhaald trigram berg.

Letterlijke betekenis: Grenzen
Interpretatie volgens Huang: Zich stilhouden
Concrete duiding: Stabiliteit.
Abstracte duiding: Onbeweeglijkheid.

www.itjing.nl

53. Tjièn / de Ontwikkeling (Geleidelijke Vooruitgang)

Hexagram 53: De Ontwikkeling

Het hexagram 漸 (De Ontwikkeling) is samengesteld uit de trigrammen berg en wind.

Letterlijke betekenis: Lichte verkleuring
Interpretatie volgens Huang: Geleidelijke ontwikkeling

Concrete duiding: Langzame Vooruitgang.
Abstracte duiding: Geleidelijke ontwikkeling.

www.itjing.nl

54. Kwéi Méi / het Huwende Meisje

Hexagram 54: Het Huwende Meisje

Het hexagram 歸妹 (Het Huwende Meisje) is samengesteld uit de trigrammen meer en donder.

Letterlijke betekenis: Terugkeren, Jongere zuster
Interpretatie volgens Huang: Huwende maagd
Concrete duiding: Huwelijk.
Abstracte duiding: Vereniging.

www.itjing.nl

55. Feng / de Volheid

Hexagram 55: De Volheid

Het hexagram 豐 (De Volheid) is samengesteld uit de trigrammen vuur en donder.

Letterlijke betekenis: Goede oogst
Interpretatie volgens Huang: Overvloed
Concrete duiding: Welstand.
Abstracte duiding: Enige overvloed.

www.itjing.nl

56. Lu / de Zwerver

Hexagram 56: De Zwerver

Het hexagram 旅 (De Zwerver) is samengesteld uit de trigrammen berg en vuur.

Letterlijke betekenis: Reis, Reiziger
Interpretatie volgens Huang: Reizen
Concrete duiding: Vreemdeling.
Abstracte duiding: Reizen, Dwalen.

www.itjing.nl

57. Soen / het Zachtmoedige (het Indringende, de Wind)

Hexagram 57: Het Zachtmoedige

Het hexagram 巽 (Het Zachtmoedige) is samengesteld uit een herhaald trigram wind.

Letterlijke betekenis: Zacht
Interpretatie volgens Huang: Nederig Verdergaan

Concrete duiding: Tocht.
Abstracte duiding: Doordringen.

www.itjing.nl

58. Twéi / het Blijmoedige, het Meer

Hexagram 58: Het Blijmoedige

Het hexagram 兌 (Het Blijmoedige) is samengesteld uit een herhaald trigram meer.

Letterlijke betekenis: Ruil
Interpretatie volgens Huang: Opgewektheid
Concrete duiding: Plezier.
Abstracte duiding: Vrolijkheid.

www.itjing.nl

59. Hwan / de Oplossing

Hexagram 59: De Oplossing

Het hexagram 渙 (De Oplossing) is samengesteld uit de trigrammen water en wind.

Letterlijke betekenis: Breed
Interpretatie volgens Huang: Oplossing
Concrete duiding: Verstrooiing.
Abstracte duiding: Oplossing.

www.itjing.nl

60. Tj'iè / de Beperking

Hexagram 60: De Beperking

Het hexagram 節 (De Beperking) is samengesteld uit de trigrammen meer en water.

Letterlijke betekenis: Bamboe vernauwing
Interpretatie volgens Huang: Beperking

Concrete duiding: Begrenzing.
Abstracte duiding: Regelmatige vernauwing.

www.itjing.nl

61. Tsjoeng Foe / Innerlijke Waarheid

Hexagram 61: Innerlijke Waarheid

Het hexagram 中孚 (Innerlijke Waarheid) is samengesteld uit de trigrammen meer en wind.

Letterlijke betekenis: Centraal vertrouwen
Interpretatie volgens Huang: Grote Oprechtheid
Concrete duiding: Oprechtheid.
Abstracte duiding: Waarheid.

www.itjing.nl

62. Siau Kwo / het Overwicht van het Kleine

Hexagram 62: Het Overwicht van het Kleine

Het hexagram 小過 (Het Overwicht van het Kleine) is samengesteld uit de trigrammen berg en donder.

Letterlijke betekenis: Kleine overschrijding
Interpretatie volgens Huang: Niet te ver gaan
Concrete duiding: Kleine Overschrijding.
Abstracte duiding: Kleine Overbelasting.

www.itjing.nl

63. Tji Tji / Na de Voleinding

Hexagram 63: Na de Voleinding

Het hexagram 既濟 (Na de Voleinding) is samengesteld uit de trigrammen vuur en water.

Letterlijke betekenis: Einde
Interpretatie volgens Huang: Al voorbracht
Concrete duiding: Voltooiing.
Abstracte duiding: Perfecte Ordening.

www.itjing.nl

64. Wéi Tji / Voor de Voleinding

Hexagram 64: Vóór de Voleinding

Het hexagram 未濟 (Vóór de Voleinding) is samengesteld uit de trigrammen water en vuur.

Letterlijke betekenis: Niet geheel
Interpretatie volgens Huang: Bijna Volbracht
Concrete duiding: Nog niet ten Einde.
Abstracte duiding: Potentieel perfecte ordening.


Bronnen:

Colin A. Ronan, Joseph Needham Wissenschaft und Zivilisation in China, Band 1, 1984.
Bewerking (samenvatting) door Ronan van het beroemde werk van Needham. Oorspronkelijke titel: The shorter Science and Civilisation of China, Volume I. (Cambridge University press,1978).

Bovenstaand werk is geschreven door een criticus van de mystieke leer van de Yijing. Hieronder het werk van een uitgesproken bewonderaar:

Alfred Huang, "De oorspronkelijke I Ching", vertaling uit het Engels ("The complete I Ching", 1998); Nederlandse uitgave: Altamira-Brecht, Bloemendaal 2000.
Een van de vele werken over de Yijing (I Ching) voor een westers publiek, met als bijzonderheid dat de schrijver Chinees als moedertaal heeft. Dit boek is zeer uitvoerig (bevat ook een vertaling van de klassieke commentaren) en uitgewerkt.

Scroll naar boven