I Tjing Overicht tekens en begrippen

Betekenis posities zes hexagramlijnen

Alle 6 lijnen in het hexagram hebben een eigen betekenis. De betekenis van de posities van de zes gestapelde hexagramlijnen is verschillend.

vijf elementen en betekenis

De Chinezen kennen de 5 elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Deze staan in een dynamische relatie met elkaar in positieve en negatieve zin.

Yin en yang en betekenis

Yin en yang zijn Chinese begrippen. Ze worden beschouwd als de twee tegengestelde en complementaire (elkaar aanvullende) elementen van het universum.

Hexagrammenlijst op nummer

Een lijst met het overzicht van de 64 hexagrammen van de I Tjing en hun betekenis. Deze zijn samengesteld uit twee trigrammen, die boven elkaar zijn geplaatst.

Hexagram schema en 8 trigrammen

Een schematische lijst met het overzicht van de 64 hexagrammen van de I Tjing gesorteerd op de 8 trigrammen die boven elkaar zijn geplaatst.

Trigrammen en betekenis

Een hexagram kun je opsplitsen in twee stukjes van elk drie lijnen, de zogenaamde trigrammen, en elk trigram heeft zijn eigen specifieke betekenis.

Raadpleeg de I Tjing online

Op Itjing.nl kun je direct de I Tjing online om raad vragen. Concentreer je aandachtig op je vraag en druk op de onderstaande knop.

Scroll naar boven