4. Meng / de Jeugddwaasheid

Op tweeërlei wijze wordt in dit teken de jeugd en de dwaasheid aangeduid. Het bovenste teken, Ken, heeft als beeld een berg, het onderste, K’an, heeft als beeld het water. De bron die aan de voet van de berg ontspringt, is het beeld van …

4. Meng / de Jeugddwaasheid Lees verder »