64. Wéi Tji / Voor de Voleinding

Dit hexagram duidt een tijd aan waarin de overgang van wanorde tot orde nog niet voltooid is. De ommekeer is weliswaar reeds voorbereid, in zoverre dat alle lijnen van het bovenste trigram in relatie staan met die van het onderste. Maar zij zijn nog …

64. Wéi Tji / Voor de Voleinding Lees verder »