3 methodes voor raadpleging I Tjing

De I Tjing kan je online raadplegen voor levensvragen. De I tjing is gebaseerd op de stelling dat niets ooit hetzelfde blijft, en dat het een elementaire kosmische wet is dat dingen steeds in beweging zijn, steeds onderweg van de ene pool naar de tegenovergestelde pool. Met andere woorden: als we gelukkig zijn, zijn we altijd al onderweg naar een periode van minder geluk. Als we succes hebben, zijn we altijd al op weg naar een minder succesvolle periode, en omgekeerd.
Oorspronkelijk werd het orakel geraadpleegd door het gooien van duizendbladstelen op een bepaalde manier, of door het werpen van drie munten, zesmaal na elkaar. Deze methodes worden hieronder uitgelegd.


1) Online orakel

Je kan de I tjing hiernaast in de rechterkolom online raadplegen. Als je het online-orakel gaat raadplegen, formuleer je eerst duidelijk de vraag die je op dat moment bezighoudt en waarvoor je de raad van het orakel vraagt. Stel de I Tjing een vraag. Laat deze zo duidelijk mogelijk zijn, dus geen of-of vraag. Je kunt de vraag maar één keer stellen aan de I Tjing. Is het antwoord niet duidelijk, dan zul je je vraag anders moeten formuleren.
Wees niet te gemakzuchtig. Probeer je extra goed te concentreren omdat dit de eenvoudigste methode is. De andere twee analoge methodes duren langer waardoor je vanzelf met meer bewustzijn je vraag kan stellen.

Gratis online I Tjing raadplegen op computer


2) Muntmethode

Je neemt nu de munten in de handen (kleine muntstukken) en men concentreert zich nu heel sterk op de vraag. Gelijktijdig gooi je nu de stukken op tafel. Eén worp geeft één lijn.
Munt geldt als Yin en telt als 2.
Kop geldt als Yang en geldt als 3.
Men telt het resultaat van de worp gewoon op.

Zijn alle 3 munten Yang (=kop), dan is het 9.
Dit wordt voorgesteld door een beweeglijke mannelijke lijn (–O–).

Zijn alle 3 munten Yin (=let), dan is het 6.
Dit wordt voorgesteld door een beweeglijke vrouwelijke lijn (–X–).

Twee Yin en één Yang worden een 7.
Dit wordt voorgesteld door een vaste mannelijke lijn (—–).

Twee Yang en één Yin worden een 8. Dit wordt voorgesteld door een vaste vrouwelijke lijn (– –).

Deze procedure wordt 6 keer herhaald en telkens blijft men zich op de vraag concentreren. Na elke worp noteert men op het blad de uitslag van de worp. Aldus verkrijgt men een samengesteld teken, een hexagram, bestaande uit zes afzonderlijke lijnen of twee trigrammen.
Kleine opmerking: De eerste worp is de onderste lijn, en men werkt naar boven toe. De bovenste lijn is dus van de laatste worp.


3) Duizendbladmethode

De duizendbladmethode houdt in dat u 49 duizendbladstelen in uw linkerhand vasthoudt. Met uw rechterhand pakt u een deel van die stelen. Aangezien u niet weet hoeveel stelen dat precies zijn, is de rede uitgeschakeld en het onderbewuste in actie gekomen, dat precies weet hoeveel stelen u hebt gepakt. Bij de muntmethode is de rekenkundige kans om zessen (gebroken lijn) of negens (hele lijn) te ‘gooien’ gelijk. Bij de juiste duizendbladmethode is de kans dat u een negen verkrijgt drie maal groter. Zoals u weet is dat positief, want de negen is een krachtige, inspirerende lijn. De zes daarentegen is duister, krachteloos en meestal ongunstig van aard, ondanks het feit dat elke lijn gunstig of ongunstig kan zijn, afhankelijk van de positie in het hexagram. Aangezien de waarschijnlijkheidskans zo klein mogelijk hoort te zijn, kunt u maar het beste meteen afscheid nemen van de muntmethode, mocht u die gebruiken.

Het juiste gebruik van het duizendbladorakel

De onderstaande methode is van de gezaghebbende Chinese I tjing-kenner Wu Wei, die onder andere de werken I Ching readings: Interpreting the Answers en I Ching Wisdom: Guidance from the Book of Changes op zijn naam heeft staan. Als u deze methode volgt, weet u in elk geval dat die niet ‘gekleurd’ is door allerlei westerse invloeden.

De elf stappen

Leg van de vijftig duizendbladstelen één steel apart, ofwel de symbolische observant.

1 ) Houd de 49 duizendbladstelen in uw linkerhand. Denk nu aan de vraag die u aan de I tjing wilt stellen. En natuurlijk aan de omstandigheden die ten grondslag liggen aan uw vraag. Betreft het een persoon? Visualiseer hem of haar dan. In het geval van een probleem denkt u aan de aspecten ervan. Doe uw ogen dicht.
2 ) Pak nu met uw rechterhand een gedeelte van de duizendbladstelen die u in uw linkerhand vasthoudt. Doe uw ogen open.
3 ) Leg de duizendbladstelen die zich in uw rechterhand bevinden apart. Pak daarna één steel uit dat bundeltje.
4 ) Houd deze steel tussen de pink en ringvinger van uw linkerhand.
5 ) Neem nu met uw rechterhand telkens vier stelen uit de resterende bundel die zich in uw linkerhand bevindt. Doe dat net zolang tot er vier of minder stelen overblijven.

6 ) Houd de vier of minder stelen tussen de ring- en middelvinger van uw linkerhand.
7 ) Leg daarna de overgebleven stelen die zich in uw linkerhand bevonden apart.
8 ) Pak het bundeltje stelen dat u als eerste uit uw linkerhand haalde en breng het terug naar uw linkerhand.
9 ) Pak met uw rechterhand telkens vier stelen tot er vier of minder stelen overblijven.
10 ) Bewaar de vier of minder stelen tussen uw middel- en wijsvinger. Leg de overgebleven stelen op de vloer.
11) Tel de stelen die zich tussen uw vingers bevinden.

Dat zijn er negen of vijf. Negen krijgt de numerieke waarde 2, en vijf de waarde 3. Noteer een van die twee getallen op een vel papier. Leg daarna de negen of vijf stelen apart en herhaal stap 1 tot en met 11. U houdt dan acht of vier stelen over, die respectievelijk de numerieke waarden 2 en 3 krijgen. Noteer dat getal naast het andere. Na de derde verdeling houdt u vier (waarde 3) of acht (waarde 2) stelen over.Tel de drie getallen die u hebt genoteerd bij elkaar op.

De eerste lijn van het hexagram

Bij elkaar opgeteld krijgt u het getal 6, 7, 8 of 9. De 6 en 8 symboliseren een gebroken lijn, de 7 en 9 een hele lijn.

Ofwel:
6 = —- —-
7 = ——–
8 = —- —-
9 = ——–

U hebt nu de onderste lijn van het hexagram. Volg deze methode zes keer voor het verkrijgen van het hexagram dat op uw vraag van toepassing is. Veel succes!

Scroll naar boven