Yin en yang en betekenis

Yin en yang zijn Chinese begrippen. Ze worden beschouwd als de twee tegengestelde en complementaire (elkaar aanvullende) elementen van het universum.
Het universum, dus alles wat er is, maar ook wat er niet is en de krachten/mechanismen daarachter, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, begrijpen of te benoemen. Om dat laatste wordt Tao ook wel eens een ko(s)mische contradictio in terminis genoemd. Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide begrippen bestaan alleen in relatie tot elkaar. Dit wordt duidelijk uit het volgende voorbeeld:
Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur.
Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur

Een modern voorbeeld zou zijn:
Yin: het verkeerslicht (het stilstaan)
Yang: het verkeer dat langs het verkeerslicht rijdt (de beweging).

Sommige Chinese, Koreaanse en Japanse plaatsnamen weerspiegelen de volgende betekenis:
Yin: de noordzijde van de berg, de zuidzijde van de rivier.
Yang: de zuidzijde van de berg, de noordzijde van de rivier.

De symbolische kleuren van yin en yang worden in de regel respectievelijk met zwart en wit aangegeven. Yin en Yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, die symbool staat voor de Tao; Taoïsme, het Taijitu (太極圖), ook bekend als het T’ai Chi-symbool.

Yin Yang, I Tjing en betekenis

Yin Yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:

Yin en Yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces,
dat nooit stopt of gestopt kan worden.

Alle verschijnselen in het universum zijn gebonden aan de
dynamiek/beweging van het Yin en Yang principe.

Iets heeft altijd een Yin èn een Yang kant; wanneer iets Yin genoemd
wordt, is ook Yang aanwezig. Het absolute Yin of absolute Yang
bestaat niet. Er bestaat geen absoluut donker of licht; in de
nacht wanneer het donker is, kunnen wij toch zien en overdag
zijn er altijd schaduwen.

Iets is pas Yin of Yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.
Yin en Yang zijn onderling afhankelijk, wanneer een waarde te
groot wordt, dan remt de ander af.

Yin is de veroorzaker van Yang; hetgeen in het symbool
tot uitdrukking komt door de witte stip in donkere Yin.

Yang is de veroorzaker van Yin; hetgeen in het symbool
tot uitdrukking komt door de zwarte stip in het lichte Yang.

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer je door de cirkel van het Yin-Yang symbool een verticale lijn tekent, dan zie je dat in de ene waarde ook de andere aanwezig is (de halve cirkel). De twee stippen geven aan dat het ene het begin van het ander is, dat Yang het begin is van Yin en Yin het begin van Yang. De lijn die de ‘scheiding’ tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. Het is een ‘S’ waarmee wordt aangegeven dat een en ander een dynamisch proces is.
Je kan dus stellen, dat Yin en Yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar veroorzaken en in stand houden.

Yin Yang en gezondheid

Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven verstoord kan raken. Een verstoring van de balans in de yin-yangverhouding kan ziekte veroorzaken.

Er zijn verschillende componenten die het proces van Yin en Yang negatief kunnen beïnvloeden; de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant; het werkt als een netwerk. Het geheel vormt een dynamisch proces. Zelfs indien iemand in perfecte gezondheid verkeert, moet hij in staat zijn zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen van het leven. Leven is bewegen!

yinyang
onderboven
koudwarm
watervuur
vrouwelijkmannelijk
maanzon
zwartwit
donkerlicht
vetspieren en bot
haatliefde

De Yin Yang filosofie en alle daaruit voortkomende filosofieën worden gebruikt om de complexiteit van het menselijk lichaam te begrijpen (in de Chinese geneeskunst) of de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid (in de Chinese astrologie).

Voorbeeld Yin Yang en gezondheid

Een voorbeeld van het gebruik van yin en yang in de Chinese geneeskunst is de lever, waarvan men zegt dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever de yinkwaliteit van vasthouden. Maar omdat de lever ook het Qi beweegt, heeft hij ook de yangkwaliteit van beweging. De lever is dus zowel een yin- als een yangorgaan.
Een ander principe is dat het ene extreme altijd zal omdraaien in zijn tegenpool. Het extreme yang verandert dan in yin en vice versa. Dit wordt in het yin-yangsymbool gesymboliseerd door de twee vormen, die lijken te bewegen, de ene lijkt bij de andere naar binnen te gaan. Dit geeft aan dat yang en yin ook de onbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. Maar ook de eigenschappen vol en leeg, hard en zacht enz.
Eeuwenlange studie van dit principe heeft onder andere geleid tot verschillende vormen van zelfverdediging in oostelijk Azië.

Scroll naar boven